W naszej szkole akcja Sprzątania Świata rozpoczęła się 18 września

Hasło tegorocznej akcji brzmi “Wyprawa – poprawa”

Hasło tegorocznej akcji brzmi “Wyprawa – poprawa”. W ramach tegorocznej akcji zwracamy większą uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, stadion, las w pobliżu szkoły, pobocza dróg i ulice Radziłowa. Zebrano łącznie 17 worków śmieci. W akcji wzięło udział 139 uczniów i opiekunowie. Najwięcej zebrała klasa Vb. Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *