Urząd Gminy w Radziłowie informuje

Ogłoszenie Zarząd Województwa Podlaskiego przyznawać będzie stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, który ukazał się 11.IX.2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wnioski w sprawie przyznawania stypendium ukażą się 25.X.2007 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/. Stypendium będzie przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego, a tym samym uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa, bądź studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który się przyznaje stypendium, będzie można złożyć w Urzędzie Marszałkowskim do 15 listopada 2007 r.

Z. up.Wójta Roman Szydłowski – Inspektor d/s Oświaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *