Test wiedzowy z historii Polski

22 października uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy pisali test wiedzowy

22 października 2018 roku około godziny 12:00 uczniowie klas IV- VIII –  III G wszystkich szkół z terenu naszej gminy pisali test wiedzowy z historii Polski. Materiał obejmował okres od rozbiorów do odzyskania przez Polskę niepodległości . Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymał zagadnienia  obejmujące zakres materiału.  Stopień trudności zależał od poziomu klas.
I kategoria – kl. IV
II kategoria – kl. V- VI
III kategoria  – kl. VII – VIII- III G
Wyniki przedstawiają się następująco:
w I kategorii kl. IV – najwyższy wynik –  32 punkty uzyskała Szkoła Podstawowa w Radziłowie,
w II kategorii kl. V- VI- najwyższy wynik – 40 punktów uzyskała Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy,
w III kategorii kl. VII- VIII – III G – najwyższy wynik  – 38 punktów uzyskała Szkoła Podstawowa w Słuczu,
Gratulacje!
Testy przeprowadzone zostały w ramach realizacji projektu “Niepodległa od stu lat. 1918 – 2018 ” z okazji obchodów
100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Dziękuję  uczniom za udział, a nauczycielom historii ze wszystkich szkół za pomoc w opracowaniu i sprawdzeniu testów.
Koordynator projektu: B. Malinowska