Światowy Dzień Trzeźwości- konkursy profilaktyczne dla uczniów

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej i przyczyną śmierci około 2,5 milionów ludzi rocznie. Według statystyk przez alkohol umiera więcej osób niż przez takie choroby jak AIDS lub gruźlica. Alkohol jest także przyczyną wielu patologii społecznych, przestępstw, zabójstw, czy wypadków drogowych.

ALKOHOLIZM a właściwie zespół uzależnienia od alkoholu, to jedna z najbardziej dotkliwych form patologii. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Po pierwsze w swoim życiu piwo sięgają już 11- latki, aby udowodnić otoczeniu swoją „dorosłość”. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia.

 

Dlaczego ludzie sięgają po alkohol?

  • chcą przy jego pomocy przełamywać nieśmiałość, bariery w towarzystwie, dobrze się bawić, przynależeć do pewnej grupy,
  • młodzież utożsamia spożywanie alkoholu z dorosłością,
  • powiela wzorce spożywania alkoholu z domu rodzinnego, gdzie towarzyszył on różnym okazjom i świętom,
  • pijąc, młodzi ludzie chcą zapomnieć o problemach, odciąć się od świata, zmniejszyć ból fizyczny i psychiczny,
  • i wreszcie, na pewnym etapie – ludzie muszą spożywać alkohol, bo są od niego uzależnieni.

 

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie (nałóg) – to silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności. Możemy mówić o różnych rodzajach uzależnień, np. uzależnienie od leków, hazardu, Internetu itd.

Uzależnienie od alkoholu jest postępującą chorobą, potencjalnie śmiertelną, której całkowite wyleczenie nie jest możliwe, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i związanych z nią szkód zdrowotnych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio- psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej – źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

W Polsce ponad milion osób jest uzależnionych od alkoholu. W naszym społeczeństwie alkoholizm wciąż jest tematem tabu. Wiele uzależnionych osób nie zauważa problemu nadmiernego picia lub nie przyznaje się do alkoholizmu. Często alkoholicy szukają usprawiedliwienia dla swojego nałogu, tłumacząc, że kieliszek wódki lub piwo, jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Nie trzeba codziennie pić aby być alkoholikiem. I tak nie każdy alkoholik, jest człowiekiem z marginesu społecznego. Należy pamiętać, że nieleczony alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Osoba uzależniona nie przestanie natychmiastowo pić i nie zacznie kontrolować swojego problemu. Pierwszym krokiem na drodze leczenia jest przyznanie przed samym sobą, że istnieje problem                  z alkoholem. Ważną umiejętnością jest prawidłowe rozpoznanie przyczyn choroby, które najczęściej dotyczą sfery emocjonalnej. Nasze głęboko skrywane emocje mogą stać się drogą do uzależnienia, zwłaszcza, że kieliszek czegoś mocniejszego bywa traktowany jako „doraźny lek” uśmierzający na chwilę ból duszy.

 

W związku z obchodami tego dnia proponujemy uczniom kl. IV- VIII udział w konkursie szkolnym pt. Uzależnieniom mówimy „nie”. Można wybrać jedną z dwóch form konkursu:

 

  1. Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat na w/w temat wraz z hasłem profilaktycznym- kl. IV- VI (zwycięskie plakaty zostaną nagrodzone oraz zaprezentowana/e na forum szkoły).

 

  1. Konkurs na prezentacje multimedialną na w/w temat – kl. VII- VIII (zwycięskie prezentacje zostaną nagrodzone i zaprezentowana dla innych uczniów).

 

UWAGA. Prace powinny uwzględniać tematykę walki z uzależnieniami oraz wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, wolnego od wszelkich uzależnień.

 

Konkurs jest organizowany we współpracy z Komendą Powiatowej Policji w Grajewie  oraz Urzędem Gminy Radziłów w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór-wybieram rozsądek”.

 

 Prace należy dostarczyć do 17 maja, do p. pedagog.

 

 Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *