Sukces Wiktorii, Angeliki i Jakuba w IV edycji konkursu poetyckiego “Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

07.05.2021r. nastąpiło podsumowanie IV edycji konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez IPN w Białymstoku. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

Komisja konkursowa w składzie:

Urszula Gierasimiuk (przewodnicząca Komisji) – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku;
prof. dr hab. Anna Nosek – pracownik naukowy Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku;
Janusz Taranienko – poeta, pisarz, teoretyk literatury, nauczyciel – instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku;
Marta Danilczyk – nauczyciel języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku,                 dr Paweł Warot – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie;                                                                                  Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz);
Patrycja Leszczyńska – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku (sekretarz) oceniła prace uczestników według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność.                                              Spośród 60 nadesłanych utworów, jury po wnikliwej analizie prac wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przy współpracy Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy współudziale Delegatury IPN w Olsztynie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

Miejsce III w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Jakub Zyskowski, Obrona Wizny (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

 

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Angelika Wykowska, Opowieść o Witoldzie Pileckim (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

Wiktoria Brzozowska, Wyklęci (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

 

Organizatorzy projektu planują przeprowadzenie warsztatów literackich dla chętnych uczestników tegorocznego konkursu! Zostaną one poprowadzone w czerwcu 2021 r. przez Janusza Taranienkę – poetę i krytyka literackiego, który podzieli się z młodymi twórcami wiedzą na temat doskonalenia warsztatu poetyckiego. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać na poniżej podane adresy mailowe do 21 maja 2021 r.:

 

  • Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku) brzozowska@ipn.gov.pltel. 85 664 57 45
  • Patrycja Leszczyńska (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku) leszczynska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 71

 

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną Organizatorzy postanowili zmienić harmonogram konkursu. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy, zaplanowana została na jesień 2021 r. Podczas gali zaprezentowany zostanie również tomik wierszy,  który zawierać będzie wybrane utwory z III i IV edycji konkursu z lat 2020-2021.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac serdecznie gratulujemy!

Wiersz Jakuba Zyskowskiego – ucznia kl. IV

 

Obrona Wizny

 

Gdzie nurtem spokojnym

rzeka Narew płynie,

nad brzegiem tej rzeki

– polskie Termopile…

 

Trzy dni trwała walka,

koniec powiał trwogą…

Raginis dał słowo,

żywi wyjść nie mogą.

 

Trzeciego dnia walki,

ranny, ostatkiem woli

strzał oddał, nie chcąc trafić

do niemieckiej niewoli…

 

Kiedy zamknął oczy,

stał się jednym z wielu.

Nadszedł bowiem w Polsce

czas dla bohaterów.

 

Wiersz Wiktorii Brzozowskiej – uczennicy kl. VIII

Wyklęci

To oni – Żołnierze Niezłomni,

cisi bohaterowie ojczystej ziemi

ociekającej krwią

niewinnych o smutnych oczach…

Pozbawieni czci, zakatowani

i w bezimiennych grobach pogrzebani…

Widzę Was, walczących

przeciw złu tego świata,

broniących pełnych lęku

w lepsze jutro braci…

Zawsze na służbie,

dla Was nie ma odpocznienia.

Czuwacie na niebiańskich polanach

i wsłuchujecie się

w wołanie Matki-Ojczyzny:

– Synkowie moi, już czas…

 

Wiersz Angeliki Wykowskiej – uczennicy kl. IV

Opowieść o Witoldzie Pileckim

Dzieciństwo spędziłeś w ojczyźnie,

skutej kajdanami

istniejącej jedynie w sercach Polaków.

Nie zawahałeś się

stanąć ramię w ramię z pradziadami

do walki o wolność  dla Umiłowanej.

Całe życie walczyłeś o Jej granice,

nie bacząc na blizny i szczęście rodzinne,

bo jakże być szczęśliwym,

gdy Mateńka płacze…

i wołają o pomoc – zrozpaczeni rodacy…

Współwięźniom w Auschwitz

nadzieją byłeś.

Jak Ojciec pocieszałeś

i do serca przytulałeś braci – męczenników…

Tyś największy Polak

– potomek powstańców,

zawsze gotów na wezwanie Ojczyzny.

Żołnierzu niezłomny, choć Cię

bezwzględni oprawcy katowali,

życia pozbawili, wyklętym nazwali…

i na łączce zielonej

w bezimiennym grobie zakopali…

Ty munduru hańbą nie splamiłeś,

pięknie żyłeś…

I dziś w wolnej Polsce,

my, młodzi,

Oddajemy Ci honor! Oddajemy Ci cześć!

I jesteśmy dumni, że wielki rotmistrz

wzorem dla innych jest.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *