SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniach 16-17 września nasza szkoła przystąpiła do osiemnastej edycji akcji “Sprzątanie Świata 2011” pod hasłem “Lasy to życie – chrońmy je”. Wszyscy uczniowie wyposażeni w worki na śmieci i ochronne rękawiczki, pod opieką nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów samorządu uczniowskiego i drużyny harcerskiej, z wielkim zaangażowaniem sprzątali okolice budynku szkoły, placu zabaw, stadionu sportowego i pobliskiego lasu. Oby efekty tej pracy były widoczne jak najdłużej. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej naszych uczniów oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Akcja inicjuje udział uczniów w turniejach, konkursach ekologicznych i innych działaniach na rzecz ochrony środowiska organizowanych  w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Nad przebiegiem akcji czuwali koordynatorzy ds. ekologii – p. Elżbieta Farfułowska i p. Elżbieta Wróblewska oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Bogumiłą Brzostowską

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *