Sprzątanie Świata – Polska 2003

Uczniowie po raz ósmy aktywnie włączyli się w działania ekologiczne

Z naszego województwa w 10 jubileuszowej akcji “Sprzątanie Świata – Polska 2003” uczestniczyło ponad 56 tysięcy osób. Wśród nich znaleźli się także uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie, którzy po raz ósmy aktywnie włączyli się w działania ekologiczne.

“Zielony Świat – zielony dom – zielony punkt” – to hasło inspirowało działania podejmowane w czasie jubileuszowej 10 edycji kampanii “Sprzątanie Świata – Polska”. Jej kulminacja odbyła się w dniach 19-21 września. Skala akcji “Sprzątanie Świata” była w tym roku równie duża, jak w latach ubiegłych. Wzięło w niej udział co najmniej 1.205.451 osób zorganizowanych w 2.491 (w 2002 – 2.308) lokalnych komitetach organizacyjnych. W kampanię zaangażowało się nie mniej niż 4.920 różnych instytucji i organizacji – szkół, samorządów, organizacji pozarządowych, drużyn harcerskich, klubów turystycznych, kół myśliwskich i wędkarskich, instytucji państwowych i społecznych (m.in. Lasy Państwowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Komitety Opieki Społecznej i inne). Jest to największa liczba organizacji i instytucji zaangażowanych w kampanię w ciągu minionej dekady (np. w 2002 – 4.616, a w 2001 – 4.488). świadczy to o coraz bardziej systemowym i zorganizowanym prowadzeniu tak zbiórki selektywnej, jak i edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Głównym celem kampanii jest publiczna edukacja ekologiczna i aktywizacja lokalnych społeczności do selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Jak co roku, tak i podczas tegorocznej edycji niemal wszystkim sprzątaniom towarzyszyły działania edukacyjne skierowane do uczestników kampanii i do pozostałych członków lokalnych społeczności. Masowo urządzane były np. happeningi, przemarsze, wyklejanie plakatów i rozdawanie ulotek z instrukcja jak segregować odpady, wyjaśnianie znaczenia oznakowań na opakowaniach, zachęcanie do mądrej i oszczędnej konsumpcji. Dobrze przebiegała także aktywizacja i integracja lokalnych społeczności. Dużą rolę odegrały w tym procesie urzędy gmin, szkoły i firmy, które organizowały lub stymulowały lokalne (a nieraz i o zasięgu regionalnym) “sprzątania”, a wiele z tych wydarzeń miało charakter rozpoczęcia programów długoterminowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *