Spotkanie z panią podkomisarz

Uczniowie z klas IV – VI mogli dowiedzieć się więcej na temat prawnych aspektów czynów zabronionych

Konsekwencje prawne osób niepełnoletnich oraz metody postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją omówiła p. podkomisarz Joanna Kiluk z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Spotkanie zorganizowała p. Ewa Zielińska – pedagog szkolny. W piątek 13-go stycznia wszyscy uczniowie z klas IV – VI mogli dowiedzieć się więcej na temat prawnych aspektów czynów zabronionych, zasadach traktowania nieletnich w świetle prawa oraz postępowania z dziećmi i młodzieżą w trudnych sytuacjach wychowawczych. Ciekawy wykład urozmaicony dyskusją i prezentacją multimedialną zakończył się rozdaniem symbolicznych upominków w postaci długopisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *