Samorząd wybrał nowych opiekunów SU

Podczas dzisiejszego spotkania wybrano opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawiciele samorządów klasowych wybrali opiekunów SU.

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawować będą: Elżbieta Chrostowska i Zbigniew Mroczkowski.

Z wnioskiem o powołanie przedstawiciele SU zwrócili się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie – Teresy Dziekońskiej. Działanie to wynikało z uprawnień określonych w § 8 ust. 4 pkt.5 Statutu Szkoły Podstawowej w Radziłowie.