Uczestnicy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży codziennie biorą udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

Wszyscy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem wykonują powierzone zadania. Podnoszą swoje umiejętności techniczne z zakresu gier zespołowych. Uczą się współpracować w zespołach według zasad fair play. Uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, kształtujących zdolności motoryczne. Sportowe zagospodarowanie czasu wolnego jest gwarantem nie tylko dobrej zabawy, ale i zdrowia.

Realizatorem projektu „Kierunek – Kultura!” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej.