Poczet flagowy

Poczet flagowy składa się z 3 uczniów: dowódcy pocztu, flagowego i asystującego.


Rok szkolny 2023/24: dowódca: Maja Chrzanowska, flagowy: Szymon Brzostowski, asystująca: Emilia Barańska

Rok szkolny 2022/23: dowódca: Magdalena Bajkowska, flagowy: Mateusz Rogowski, asystująca: Kinga Mocarska

Rok szkolny 2021/22: dowódca: Alicja Walewska, flagowy: Mateusz Ciszewski, asystująca: Sara Borawska