Poczet flagowy

Poczet flagowy składa się z 3 uczniów: dowódcy pocztu, flagowego i asystującego.

Rok szkolny 2021/22: dowódca: Alicja Walewska, flagowy: Mateusz Ciszewski, asystująca: Sara Borawska