Już w lipcu zorganizowane będą w Szkole Podstawowej w Radziłowie zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III, IV, V i VI. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: 1 grupa to uczniowie klas III – V, a 2 grupa to uczniowie klas VI.  Zajęcia realizowane będą w formie nauki połączonej z zabawą zarówno w budynku szkoły jak i  w terenie.  Udział w takiej formie przyczyni się do podniesienia sprawności rachunkowej uczestników i odczarowanie matematyki.

Aby wziąć udział w  zajęciach wystarczy dokonać zgłoszenia telefonicznie (nr 86 2736005)  lub przez dziennik elektroniczny w wiadomości do dyrektora szkoły lub pani Marzeny Modzelewskiej. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona.

Pierwsze zajęcia dla grupy młodszej odbędą się 12 lipca w godzinach 10:00 – 12:00, a dla grupy starszej 13 lipca również w godzinach 10:00 – 12:00. Dla każdej grupy przewidziano  8 spotkań.

Środki finansowe na realizację projektu “Wakacje z matematyką” pozyskało z mFundacji  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej.