Tradycyjnie w naszej szkole odbył się trzyetapowy konkurs ortograficzny, w wyniku którego zostali wyłonieni mistrzowie   i wicemistrzowie ortografii na różnych poziomach. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni bardzo dobrymi i celującymi ocenami z języka polskiego oraz nagrodami książkowymi i dyplomami. Wyniki przedstawiają się następująco:

kl. IV

mistrz – Sylwia Zaniewska

wicemistrz – Sara Borawska

kl. V

mistrz – Wiktoria Lipska

wicemistrz – Wiktoria Brzostowska

kl. VI

mistrz – Agnieszka Konopka

wicemistrz – Wiktoria Cendrowska

kl. VII

mistrz – Joanna Zakrzewska

wicemistrz – Mateusz Grzymkowski

kl. II gimnazjum

mistrz – Alicja Jakubczyk

wicemistrz – Dominika Klimaszewska

kl. III gimnazjum

mistrz – Oliwia Odachowska

wicemistrz – Marek Gardocki