Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziłowie

rok szkolny 2021/22 (zmień rok)

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. Agnieszka Rogowska- Przewodnicząca
  2. - Z-ca Przewodniczącej
  3. - Sekretarz

Opiekunowie: Zbigniew Mroczkowski

Samorządy klasowe:

Klasa IV

Małgorzata Olszewska - Przewodnicząca
Amelia Dobkowska - Skarbnik
Kacper Bruliński - Zastępca Przewodniczącej

Klasa V

Szymon Brzostowski - gospodarz
Maja Chrzanowska - Sekretarz
Bartosz Grzymkowski - Zastępca Gospodarza

Klasa VI

Krystian Wierciszewski - Gospodarz
Bartosz Szmitko - Skarbnik
Klaudia Lejman - Zastępca Gospodarza

Klasa VIIa

Oliwia Ciecierska - Gospodarz

Klasa VIIb

Julia Grzymkowska -= Gospodarz
Bartosz Łojewski - Skarbnik
Błażej Gliński - Zastępca Gospodarza

Klasa VIII

Agnieszka Rogowska - Gospodarz
Sylwia Zaniewska - Skarbnik
Monika Szleszyńska - Zastępca Gospodarza

Rok szkolny 2016/17

„KAŻDY Z WAS, MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE JAKIŚ WYMIAR ZADAŃ, KTÓRE MUSI PODJĄĆ I WYPEŁNIĆ JAKIŚ PORZĄDEK PRAW I WARTOŚCI, KTÓRE TRZEBA UTRZYMAĆ I OBRONIĆ, OBRONIĆ – DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
(Jan Paweł II)

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Radziłowie jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Swoją działalność rozpoczął od wyboru składu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.