Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radziłowie

rok szkolny 2023/24 (zmień rok)

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. Jakub Brzozowski- Przewodniczący
  2. Mateusz Jarosiński- Z-ca Przewodniczącego

Opiekunowie: Zbigniew Mroczkowski

Rok szkolny 2016/17

„KAŻDY Z WAS, MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE JAKIŚ WYMIAR ZADAŃ, KTÓRE MUSI PODJĄĆ I WYPEŁNIĆ JAKIŚ PORZĄDEK PRAW I WARTOŚCI, KTÓRE TRZEBA UTRZYMAĆ I OBRONIĆ, OBRONIĆ – DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
(Jan Paweł II)

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Radziłowie jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Swoją działalność rozpoczął od wyboru składu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.