Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2017/18

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, a także doskonalą swój warsztat pracy zdobywając wiedzę oraz doświadczenie podczas kursów i szkoleń organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Radziłowie:

Przewodnicząca Rady/dyrektor szkoły: mgr Teresa Dziekońska

Członkowie/nauczyciele:

mgr Dorota Antosiewicz
mgr Bożena Bieńkowska
mgr Bogumiła Brzostowska
mgr Elżbieta Brzozowska
mgr Joanna Chmielewska
mgr Elżbieta Czerwonka
mgr Kazimierz Dobrzycki
mgr Elżbieta Farfułowska
mgr Barbara Grądzka
mgr Maria Gadomska
mgr Teresa Jankowska
mgr Elżbieta Jurska
mgr Zdzisław Koniecko
mgr Ewa Kowalewska
mgr Mariola Kozikowska
mgr Bożenna Malinowska
mgr Marzena Modzelewska
mgr Sławomir Modzelewski
mgr inż. Aneta Michałowska (wicedyrektor szkoły)
mgr Dorota Mroczkowska
mgr Zbigniew Mroczkowski
ks. mgr lic. Andrzej Muzyczak
mgr Dorota Nerkowska
mgr Małgorzata Nietupska
mgr Teresa Piotrowska
mgr Edyta Sosnowska
mgr Marzena Sulewska
mgr Elżbieta Wróblewska
mgr Ewa Zielińska
mgr Beata Ziemkiewicz
mgr Alina Żmijewska