Dyrektor szkoły

mgr inż. Aneta Michałowska
Kontakt e-mail: amichalowska@wp.pl
Telefon: 086 273 60 05
Sekretarz Ewa Koniecko