Myślę, mówię, opowiadam

Od października br. szkolnego wśród dzieci oddziału zerowego realizowany jest projekt logopedyczny: „Myślę, mówię, opowiadam”. Jest to innowacja pedagogiczna metodyczna, która ma na celu  stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie zabaw  i bajek logopedycznych”

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Prawidłowo rozwinięta i kształcona jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych i w funkcjonowaniu społecznym dziecka, a później osoby dorosłej. W dużej mierze wpływa także na ogólny rozwój dziecka, a także na jego osiągnięcia szkolne. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.

Innowacja obejmuje zajęcia z  dziećmi 6-letnimi,  uczęszczającymi do oddziału zerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie. Materiał jest realizowany przez logopedę jako cykl zajęć prowadzonych 2 razy w miesiącu, w formie stacjonarnej. Zajęcia  będą skorelowane z działaniami wychowawcy.

Ćwiczenia realizowane podczas zajęć wpływają w szczególności na:

 • Doskonalenie sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia
 • Kształcenie strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.
 • Wyrobienie właściwych nawyków mowy jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny
 • Usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Przezwyciężanie trudności artykulacyjnych

Dzięki ćwiczeniom dziecko ma szansę na:

 • Usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Zdobycie nowych doświadczeń werbalnych
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek
 • Sprawniejsze komunikowanie się z otoczeniem i pokonanie lęku przed mówieniem (logofobii).

Podczas zajęć wdrażane będą:

 • Ćwiczenia mowy narracyjne
 • Ćwiczenia słuchowe
 • Ćwiczenia rytmizujące
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

W trakcie ostatnich zajęć (maj-czerwiec) dzieci zaprezentują własne wypowiedzi na dowolne tematy (może to być bajka, historia, obrazek, przygoda), co pozwoli określić stopień efektywności pracy ćwiczeniowej w ciągu roku.

 

logopeda- E. Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *