Moje dziecko jest uczniem

Spotkania dla rodziców z psychologiem i przedstawicielem policji

W środę 19 listopada odbyły się spotkania dla rodziców uczniów klas I-III i klas IV-VI z psychologiem i przedstawicielem policji dotyczące psychologii wychowania dziecka w różnym wieku szkolnym oraz odpowiedzialności dziecka za zachowanie. Spotkanie prowadziły p. B. Andryszczyk – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie i p. J. Kiluk – komisarz KPP w Grajewie. Celem spotkań było podniesienie jakości pracy wychowawczej poprzez przybliżenie rodzicom psychologii funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym, a także uświadomienia jakie zachowania ucznia spotkają się z konsekwencjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nieletnich.. Mamy nadzieję, że taka forma współpracy z rodzicami pozytywnie wpłynie na efekty pracy wychowawczej zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy uczestniczyli w spotkaniu – serdecznie dziękuję za udział i poświęcony czas – organizator – p. Ewa Zielińska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *