Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Radziłowie jest „Szkołą przyjazną dziecku”, która działa po to, aby:

 • rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości,
 • mieć prestiż i cieszyć się uznaniem w środowisku lokalnym,
 • uczniowie mogli być dumni ze szkoły, a pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • rozbudzić u uczniów ciekawość, a także chęć poszukiwania i pogłębiania wiedzy,
 • nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki

Szkoła jest przyjazna dziecku dlatego, że uczniowie uczą się:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji, tolerancji i zaufania;
 • zaangażowania w naukę, zabawę i pracę;
 • wiary we własne możliwości;
 • kreatywnego myślenia;
 • współpracy i pomocy koleżeńskiej;
 • uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi.