„LEPSZE JUTRO” w Radziłowie

Ułatwienie kontynuowania nauki w szkołach średnich. To cel projektu „Lepsze Jutro”, który będzie realizowany od września

Ułatwienie kontynuowania nauki w szkołach średnich. To cel projektu „LEPSZE JUTRO”, który będzie realizowany od września

Zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne W ofercie znajdzie się 5 bloków zajęć: językowe, matematyczne, przyrodnicze, filmowe i sportowe. W zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu wezmą udział uczniowie klas IV – VII oraz oddziałów gimnazjalnych szkół z terenu gminy Radziłów.

Wniosek do Fundacji PZU złożyło i uzyskało dofinansowanie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej.

W tegorocznej edycji  do Fundacji PZU wpłynęło 210 wniosków. Dotacje przyznano 28 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.