Tradycją naszej szkoły jest to, że w II półroczu każdego roku odbywa się u nas z inicjatywy polonistki Doroty Nerkowskiej konkurs recytatorski o zasięgu gminnym. Gościmy wówczas uczniów z sąsiednich szkół wraz z ich opiekunami- nauczycielkami, które przygotowywały swoich podopiecznych do występu.

5 czerwca br. upłynął również w miłej, uroczystej i patriotycznej atmosferze. 24 uczestników- pięknie, odświętnie ubranych- recytowało poezję i prozę związaną z II wojną światową. Wybór tematyki konkursu jest nieprzypadkowy, bowiem bieżący 2019 rok jest rokiem Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, pisarza związanego  z wojną, autora słynnej książki dokumentalnej “Inny świat”, ofiary łagrów sowieckich. Poza tym niedługo, bo 1. września, będziemy obchodzić okrągłą- osiemdziesiątą- rocznicę wybuchu tej strasznej wojny, która trwała blisko 6 lat i objęła swoim zasięgiem cały świat.

Spośród 24 recytatorów jury w składzie: Ewa Zielińska i Bożena Bieńkowska (nauczycielki języka polskiego i historii) oraz Anna Karbowiak (pracownik Biblioteki Samorządowej w Radziłowie) dokonało wyboru najlepszych recytacji. I miejsca w obu kategoriach tzn. klasy IV- VI oraz VII- VIII przyznano uczniom z Kramarzewa, a II i III miejsca zajęli uczniowie z Radziłowa oraz szóstoklasista ze Słucza. Wszystkie wykonania wywarły jednak wielkie wrażenie zarówno na jury, jak i na zebranych w szkolnej świetlicy słuchaczach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za odpowiedź na zaproszenie radziłowskich organizatorów i piękne wykonania poezji oraz prozy. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji konkursu.

Elżbieta Jurska- współorganizator konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *