Już niedługo rekrutacja do przedszkola …

Publiczne Przedszkole w Radziłowie dysponuje wydzielonym skrzydłem budynku, z czterema salami, w których odbywają się zajęcia wychowania przedszkolnego.  Dwie z nich są świeżo wyremontowane. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny (3 w projektory, 1 w monitor interaktywny). W holu, z którego korzystają wszystkie dzieci przedszkolne znajduje się tzw. interaktywna podłoga przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń. Co roku każda sala, w miarę możliwości, doposażana jest w zabawki, w tym konstrukcyjne.

Remonty i doposażenie pomieszczeń przedszkolnych mogło być zrealizowane m.in. dzięki pozyskanym przez szkołę i Gminę Radziłów środkom unijnym:

“Dobry start – lepsze jutro” – czas realizacji 28 września 2020 do 30.06.2022 (dofinansowanie 99 996, 25 zł)

“Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie – czas realizacji styczeń – sierpień 2018 (dofinansowanie 64 044,93 zł)

Pracę nauczycieli wychowania przedszkolnego uzupełnia logopeda (zatrudniony w pełnym wymiarze godzin) prowadzący z dziećmi zajęcia indywidualne bądź grupowe. Dodatkowo, przez kolejny rok szkolny,  nadal realizowany będzie projekt “Dobry start – lepsze jutro”, w ramach którego dzieci będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć: tanecznych, plastycznych, języka angielskiego, kodowania, Małego Chemika, piłki nożnej itd.

W najbliższym czasie rozpocznie się proces rekrutacji. Wszystkie chętne dzieci i ich rodziców serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *