Jan Paweł II – największy Polak naszych czasów

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II

06.06.2006 r. odbył się Szkolny Konkurs pod hasłem: “Jan Paweł II – największy Polak naszych czasów”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV- VI. 21 uczniów: 10 chłopców i 11 dziewcząt. Konkurs był w formie testu, który zawierał 25 pytań. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II- papieża Polaka. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce: Ewa Ekstowicz kl. VIb, II miejsce: Aneta Rydzewska kl. VIb, III miejsce: Rafał Chrostowski VIa i wyróżniła: Jacka Chrostowskiego ucz. kl. IVa, Tomasza Orłowskiego ucz. kl. VIb, Patrycję Żmijewską ucz. kl. VIb. Jesteśmy dumni z naszego rodaka i z naszej wiedzy na Jego temat. Cele konkursu zostały osiągnięte.

Rafał Chrostowski, Dorota Nerkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *