Zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój ucznia I półrocze rok szkolny 2018/2019

L.p. Nazwisko i imię n-la Nazwa zajęć Liczba godzin/klasa Dzień/czas zajęć Sala
 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ, KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 5 godz.
1. Teresa Piotrowska 1 godz./kl. 1 poniedziałek
11.50-12.35
nr 20
2. Elżbieta Jurska Zespół taneczny ,,Jarzębinki” 1 godz./kl. 5-6 wtorek
12.45-13.30
nr 29
 

3.

Zbigniew Mroczkowski Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów. 1 godz./kl. 7ab środa
13.40-14.25
nr 35
1 godz./kl. 8a wtorek
13.40-14.25
nr 35
1 godz./kl. 8b piątek
13.40-14.25
nr 35
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE -12 godz.
1. Bogumiła Brzostowska Zaj. dyd. –wyr. z mat. 1 godz./kl. 6 wtorek

13.40-14.25

 

nr  28

1 godz./kl. 8a poniedziałek

14.35-15.20

2. Elżbieta Chrostowska Zaj. dyd. –wyr. z jęz. pol. 1 godz./kl. 3a G poniedziałek

10.45-11.30

nr  1
 

3.

 

Kazimierz Dobrzycki

 

Zaj.  dyd. –wyr. z mat.

1 godz./kl. 5 środa

12.45-13.30

 

 

 

nr 24

1/2 godz./kl. 7a środa

14.35-15.20

1 godz./kl. 8b środa

13.40-14.25

1/2 godz./kl. 3aG środa

14.35-15.20

4. Elżbieta Jurska Zaj.  dyd. –wyr. z jęz. pol. 1 godz./kl. 8b środa

13.40-14.25

nr 29
5. Marzena Modzelewska Zaj.  dyd. –wyr. z mat. 1 godz./kl. 3b G środa

13.40-14.25

nr 42
6. Sławomir Modzelewski Zaj.  dyd. –wyr. z jęz. ang. 1 godz./kl. 7a czwartek

14.35-15.20

nr 11
 

7.

 

Dorota Nerkowska

 

Zaj. dyd. –wyr. z  jęz. pol.

1 godz./kl. 6 wtorek

12.45-13.30

 

 

nr 31

1 godz./kl. 7ab piątek

13.40-14.25

1 godz./kl. 8a poniedziałek

13.40-14.25

TERAPIA PEDAGOGICZNA – 4 godz.
 

1.

 

Elżbieta Jurska

 

Zajęcia z terapii pedagog.

1 godz./kl. 2,3 wtorek

11.50-12.35

 

 

 

nr 29

1 godz./kl. 5 poniedziałek

12.45-13.30

1 godz./kl. 7,8 piątek

13.40-14.25

1 godz./kl. 3ab G wtorek

13.40-14.25

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – 11 godz.
1. Bogumiła Brzostowska Zaj. z matematyki 5 godz./kl. 6 poniedziałek

8.55-9.40

9.50-10.35

wtorek

8.55-9.40

środa

9.50-10.35

czwartek

9.50-10.35

 

nr 12

2. Ewa Zielińska Zaj. z języka  polskiego 6 godz./kl. 6 poniedziałek

12.45-13.30

wtorek

8.00-8.45

środa

10.45-11.30

czwartek

8.55-9.40

piątek

8.00-8.45

12.45-13.30

 

 

 

 

nr 12

REWALIDACJA – 14 godz.
1. Bogumiła Brzostowska Zajęcia rewalidacyjne 2 godz./kl. 8b (A. CH.) poniedziałek

10.45-11.30

wtorek

10.45-11.30

piątek

9.50-10.20

 

 

nr 12

2. Elżbieta Farfułowska Zajęcia rewalidacyjne 2 godz./kl. 5 (M. CH.) poniedziałek

13.40-14.25

14.35-15.20

wtorek

12.45-13.15

 

 

nr 12

 

3.

 

Bożenna Malinowska

 

Zajęcia rewalidacyjne

2 godz./kl. 8b (E. CH.) poniedziałek

9.50-10.35

czwartek

10.45-11.30

piątek

12.45-13.15

 

 

 

 

 

nr 12

2 godz./kl. 8b (E. S.) czwartek

8.00-8.45

piątek

10.45-11.30

2 godz./kl. 3a G(M.CH.) wtorek

11.50-12.35

czwartek

9.50-10.35

4. Dorota Mroczkowska Zajęcia rewalidacyjne 2 godz./kl. 8b (M. M.) wtorek

10.45-11.30

środa

10.45-11.30

piątek

9.50-10.35

 

 

 

nr 34

5. Ewa Zielińska Zajęcia rewalidacyjne 2 godz./kl. 5(CH. T.) wtorek

12.45-13.45

czwartek

13.40-14.40

nr 12
LOGOPEDIA – 20 godz.
1. Ewa Zielińska Zajęcia logopedyczne poniedziałek 2,3,4,5,7 godz. gabinet logopedyczny
wtorek 2,3,4,5,7 godz.
środa 1,2,3,5,6 godz.
czwartek 1 godz.
piątek 2,3,4,5 godz.