Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie w ramach projektu „Z eksperymentem za pan brat”; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 13 października 2020 r. na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego: www.bip.radzilow.net

Gmina Radziłów, ul. 500-lecia 15, 19-213 Radziłów informuje, że do dnia 20 października 2020 r. do godz. 23:00 zostały złożone w postępowaniu p.n. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie w ramach projektu „Z eksperymentem za pan brat”  następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Część ofertowa (w zł brutto) Łączna kwota zamówienia
I część zamówienia II część zamówienia III część zamówienia
1 Biuro inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 15 239,61 brak brak 15 239,61
2 Promoscreens.pl ul. Hozjusza 9A/1, 11-041 Olsztyn 14 790,45 2 400,00 brak 17 190,45
3 Aktywnie w szkole Michał Grandyberg ul. Lubna Jakusy 26, 98-235 Blaszki 13 059,60 3 690,00 10 086,00 26 835,60
4 Kami Music Media Jarosław Igielski, ul. Dmowskiego 1C, 180400 Łomża brak brak 10 840,00 10 840,00
5 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o., 15-751 Białystok, Aleja Solidarności 15 17 773,50 3 372,66 9 180,72 30 326,86
6 Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok 12 074,91 brak brak 12 074,91
7 Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 9 549,49 3 269,34 9 768,66 22 587,49