Informacja dla emerytów i rencistów

Do 20 marca 2018 r. prosimy o dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Radziłowie kopię PIT – 40A za 2017 rok oraz „Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń z ZFŚS”, w celu dokonania odpisu. Tylko te osoby, które złożą dokumenty będą mogły skorzystać z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku.

Do pobrania: Informacja o sytuacji…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *