Informacja dla emerytów i rencistów

Do 5 kwietnia 2019 r. prosimy o dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Radziłowie kopie PIT-40A za 2018 rok oraz “Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń z ZFŚŚ“, w celu dokonania odpisu. Tylko te osoby, które złożą dokumenty będą mogły skorzystać z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *