INFORMACJA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie załączonego oświadczenia i wniosku o przyznanie świadczenia do dnia 23 marca 2021 r.

Jednocześnie prosimy nauczycieli emerytów o dołączenie oświadczenia o wysokości emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego otrzymanych w 2020 roku. Informujemy, że brak z Państwa strony odpowiedzi dotyczącej wysokości otrzymywanej emerytury, renty czy świadczenia kompensacyjnego, uniemożliwi naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i może utrudnić Państwu skorzystanie ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe wynika z faktu, że odpisy na ZFŚS są zależne od wynagrodzeń emerytowanych nauczycieli, a świadczenia socjalne przyznawane są w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Oświadczenie dla nauczycieli emerytów

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie świadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *