Uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Radziłowie załączonego oświadczenia w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Jednoczenie prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego wysokość  emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego otrzymanego w 2019 roku.  Odpowiednim dokumentem będzie kserokopia rozliczenia rocznego za 2019 rok                 (PIT-11A lub PIT-40A otrzymane z ZUS, lub PIT-37, PIT-36), w którym będzie wykazana wysokość  brutto otrzymanego świadczenia.

Informujemy dodatkowo, że brak z Państwa strony odpowiedzi dotyczącej wysokości otrzymywanej emerytury, renty czy świadczenia kompensacyjnego, uniemożliwi naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i może utrudnić Państwu skorzystanie ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe wynika z faktu, że odpisy na ZFŚS są zależne od wynagrodzeń emerytowanych nauczycieli, a świadczenia socjalne przyznawane są w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Oświadczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *