II Gminny Konkurs Recytatorski

W konkursie brała udział młodzież ze Słucza, Kramarzewa, Mścich, Klimaszewnicy i Radziłowa

Mianem profesjonalistki można określić jedną ze zwyciężczyń konkursu recytatorskiego – Elizę Szredzińską. Jury zachwyciło nie tylko wykonanie, ale i wrażenia choreograficzne. W konkursie brała udział młodzież ze Słucza, z SP w Kramarzewie, ze Mścich, Klimaszewnicy i Radziłowa.

Dnia 22.05.2003 r. w Szkole Podstawowej w Radziłowie odbył się Gminny konkurs Recytatorski pod hasłem “Postać Jana Pawła II w poezji polskiej.” W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Radziłów.

Komisja konkursowa wyróżniła następujących uczniów:

  1. Eliza Szredzińska kl.IVb
  2. Danuta Zawadzka kl.Vb
  3. JolantaWłodkowska kl.VIa
    Iwona Zalewska kl.VIa
    Anna Brzostowska kl.VIa

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dorota Nerkowska, Renata Gajdzińska, Beata Ziemkiewicz, Danuta Łada i Teresa Dziekońska, jako przewodnicząca komisji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *