Plan pracy Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2019/2020

Zadanie Proponowany termin/data realizacji Odpowiedzialni Dodatkowe informacje
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2019
Współorganizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 02.09.2019 Poczet flagowy
Wybory przedstawicieli samorządów klasowych do 10 września 2019 Wychowawcy klas, Opiekunowie SU
Spotkania Opiekunów z samorządami klasowymi wrzesień 2019 Opiekunowie SU
Wybory Opiekunów SU 23.09.2019 dotychczasowi Opiekunowie SU
Udział w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich 27.09.2019 Opiekunowie SU
Wybory Przewodniczącego SU 30.09.2019 Opiekunowie SU, przedstawiciele samorządów klasowych
Opracowanie projektu planu pracy na rok szkolny 2019/20 do 10 października 2019 Przewodniczący SU, Opiekunowie SU,  Wychowawcy Klas
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej 16.10.2019 Klasa VIIIa
Współorganizacja Święta Niepodległości 08.11.2019 Klasa VIIIb
Andrzejki+dyskoteka 28.11.2019 Klasa VIIIb
Mikołajki 06.12.2019 Klasa IV
Spotkania opłatkowe i Jasełka grudzień 2019 Klasa VI
STYCZEŃ-CZERWIEC 2020
Dzień Czekolady styczeń 2020 Klasa VII
Dyskoteka Noworoczna styczeń 2020 Klasa Vb
Dzień Babci i Dziadka styczeń 2020 Opiekunowie 4, 5, 6latków/

wychowawcy I-III/SU

Walentynki z dyskoteką 14 luty 2020
Zapusty 25 luty 2020 Klasa VI
Organizacja Dnia Wiosny 03.2020 Klasa VIIIa
Współorganizacja obchodów 3 Maja maj 2020 poczet flagowy
Zgłaszanie kandydatów na najsympatyczniejszego ucznia/uczennicę roku do 05.2020 gospodarze klas, wychowawcy, pedagog szkolny
Zgłaszanie kandydatów na najbardziej kreatywnego ucznia do 05.2020 społeczność szkolna
Wybory najsympatyczniejszego ucznia/uczennicy roku 05.2020 Zarząd SU
Dzień Dziecka czerwiec 2020 Klasa Va
Wybory pocztu flagowego czerwiec 2020 Opiekunowie SU, Zarząd SU
Dzień Sportu czerwiec 2020 (ostatni tydzień roku szkolnego) Klasa Vb
Wybory Opiekuna/Opiekunów SU na rok szkolny 2020/21 czerwiec 2020 Przewodniczący SU, Opiekunowie SU
Współorganizacja zakończenia roku szkolnego 2019/20 26.06.2020 poczet flagowy, Klasa VII*
Współpraca z wychowawcami cały rok Opiekunowie SU
Współpraca z dyrekcją, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną cały rok Przewodniczący SU, Opiekunowie SU

*klasa odpowiedzialna jest także za organizację rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021