Uczniowie klasy IV od lutego 2018 r. realizują pod patronatem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grajewie, Program Antytytoniowy  “Bieg po zdrowie”. Koordynatorem programu jest Elżbieta Wróblewska.

Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Zajęcia programowe realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a podstawą ich jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, przeprowadzili wywiady z osobami niepalącymi, pracowali w zespołach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiksy z udziałem bohaterów programu  .Atrakcyjne prace domowe, praca w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa sprzyjały nauce.

Program jest realizowany w postaci 6 godzin zajęć  lekcyjnych  co dwa tygodnie .Z realizacją programu zapoznani  byli rodzice, którzy otrzymali na początku  informacje o programie, a na zakończenie wypowiadali się o skuteczności programu.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty i ulotki informacyjne dla rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” będzie kontynuowany.Serdecznie dziękuję uczniom klasy IV za zaangażowanie w realizację zajęć oraz rodzicom dzieci za wsparcie i pomoc. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest  na stałe wpisana w działania wychowawczo- profilaktyczne naszej szkoły. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się w przyszłości do podejmowania właściwych wyborów życiowych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *