Bieg po zdrowie

Uczniowie klas czwartych, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Grajewie, uczestniczyli w cyklu zajęć programu antytytoniowego „Bieg po zdrowie”.

Uczniowie klas czwartych, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Grajewie, uczestniczyli w cyklu zajęć programu antytytoniowego „Bieg po zdrowie”. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Podczas zajęć stymulowana była aktywność i kreatywność uczestników w zakresie zapobiegania nikotynizmowi. W takcie sześciu jednostek lekcyjnych uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje,  pomysły, tworzyli antynikotynowe plakaty, komiksy i reklamy. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach zaowocują w przyszłości wzrostem zachowań prozdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *