Pływać każdy może

Czterdziestu uczniów klas IV-VII i  II – III g.(8,11.06.2018 r.) poznawało zasady bezpiecznego korzystania z basenu, podstawy bezpieczeństwa w wodzie oraz walory rekreacyjno-sportowe monieckiej pływalni.

Czterdziestu uczniów klas IV-VII i  II – III g.(8,11.06.2018 r.) poznawało zasady bezpiecznego korzystania z basenu, podstawy bezpieczeństwa w wodzie oraz walory rekreacyjno-sportowe monieckiej pływalni. Uczestnicy zajęć miło wspominać będą dwa czerwcowe wyjazdy do Moniek. Czas spędzony na zajęciach w wodzie upływał nam bardzo szybko. Niecka główna, brodzik, jacuzzii, zjeżdżalnia dzięki naszym uczniom tętniły życiem. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Lepsze Jutro”, współfinansowanego ze środków Fundacji PZU przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej.