TEST BRD NR 8

TEST BRD NR 8

1. A-7 Znak ten ostrzega kierującego pojazdem, że:
a) zbliża się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
b) ma pierwszeństwo wobec nadjeżdżającego z prawej strony,
c) ma pierwszeństwo wobec nadjeżdżającego z lewej strony.
2. B-1 Znak ten oznacza, że:
a) droga jest zamknięta dla ruchu,
b) na drogę nie wolno wjechać tylko od strony umieszczenia tego znaku,
c)

droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych.

3. C-5 Znak ten oznacza:
a) wjazd na drogę jednokierunkową,
b) obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
c)

koniec drogi dwukierunkowej.

4. A-5Co oznacza ten znak:
a) zakaz wjazdu,
b) skrzyżowanie dróg,
c) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach .
5. A-9 Znak ten ostrzega kierującego pojazdem o:
a)

zbliżaniu się do przejazdu kolejowego,

b)

wyposażeniu przejazdu kolejowego w zapory,

c) zbliżaniu się do przejazdu kolejowego z sygnalizacją świetlną.
6. Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
a) opaską uciskową,
b)  opatrunkiem uciskowym,
c)  bandażem.
7. Jeżeli w ciele ofiary wypadku tkwi wbity jakiś przedmiot, to:
a)  należy go pozostawić,
b) należy go wyjąć,
c) 

osoba ranna jeżeli jest przytomna powinna go sobie sama wyjąć.

8. Czynności reanimacyjne należy przerwać w momencie:
a) stwierdzenia braku tętna i oddechu,
b) upłynięcia 4 minut od czasu rozpoczęcia reanimacji,
c) przejęcia akcji ratowniczej przez lekarza.
9. Tętno u poszkodowanego sprawdzamy:
a) kciukiem na tętnicach szyjnych lub nadgarstkowych,
b) na tętnicach szyjnych opuszkami palców,
c)  w okolicach mostka całą dłonią.
10. Pozycję boczną ustaloną stosujemy:
a) zawsze, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny,
b) jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie zagraża to pogłębieniu urazu,
c) w przypadku urazu kręgosłupa.
11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
b) przejeżdża pierwszy,
c)  przejeżdża ostatni.
12. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
c) przejeżdża ostatni.
13. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
b) może skręcić w prawo,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
15. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
b) przejeżdża pierwszy,
c) przejeżdża ostatni.
16. Wymijanie na zwężonym odcinku jezdni jest:
a) dozwolone bez żadnych ograniczeń,
b) zależne od szerokości jezdni i sposobu oznakowania tego odcinka,
c) zabronione, ale tylko samochodom ciężarowym i autobusom.
17. W którym miejscu zawracanie jest zabronione :
a) na moście,
b) na skrzyżowaniu,
c) na autostradzie.
18. Widząc autobus wyjeżdżający z przystanku na drogę, kierujący pojazdem:
a) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi gdy wyjeżdża z prawej strony,
b) może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu,
c) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi bez względu, z której strony drogi wyjeżdża.
19. Przejeżdżając obok zaparkowanych na jezdni pojazdów, kierujący powinien:
a) obserwować drogę przed pojazdem i jej otoczenie,
b) zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej przejechać ten odcinek drogi,
c) zapewnić sobie pomoc osób trzecich.
20. Wykonując manewr cofania, kierujący pojazdem powinien:
a) upewnić się, że przed nim nie stoi inny pojazd,
b) zachować szczególną ostrożność,
c) zawsze zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.
21. W którym miejscu cofanie jest zabronione:
a) na drodze ekspresowej,
b) na moście,
c) na zakręcie.
22. Dopuszczalna prędkość jazdy:
a) nie jest określona na autostradach i drogach ekspresowych,
b) jest określona na wszystkich drogach,
c) nie jest określona tylko na drogach dwujezdniowych.
23. Hamowanie gwałtowne jest dozwolone:
a)  tylko w sytuacjach grożących niebezpieczeństwem,
b) gdy nie powoduje utrudnienia ruchu,
c)  tylko na drogach poza obszarem zabudowanym.
24. Kierując pojazdem należy rozwijać prędkość:
a) dowolną, wygodną dla kierowcy,
b) nie utrudniającą ruchu innym kierującym,
c) możliwie najmniejszą
25. Prędkość jazdy w nocy na obszarze zabudowanym powinna być taka, aby kierujący mógł zatrzymać pojazd:
a) w obrębie widoczności drogi w światłach odblaskowych,
b) w obrębie widoczności drogi w oświetleniu ulicznym,
c) przed wykonaniem kolejnego manewru.

autor: Agnieszka Siejda, kl.III d, 2002. Skład: Łukasz Wysocki


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06