TEST Z ZAKRESU KARTY MOTOROWEROWEJ

TEST Z ZAKRESU KARTY MOTOROWEROWEJ
wersja WORD

zobacz także: test nr 12, test nr 11test nr 8, test z eliminacji powiatowych
1.Sygnał ten oznacza:
a)zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany bez gwałtownego hamowania
b)że następnym wyświetlanym sygnałem będzie sygnał zielony
c)zezwolenie na wjazd za sygnalizator pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
2. Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, kierujący motorowerem
a) jest ostrzegany o zwężeniu jezdni występującym po lewej stronie
b) jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 100 m
c) powinien spodziewać się zwężenia jezdni po przejechaniu o długości najmniej 100 m


3. Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:
a) spowodowanego w szczególności stałym lub okresowym zawilgoceniem jezdni
b) zaraz od miejsca ustawienia znaku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze
c) na odcinku 3,5 km


 4. C-5Znak ten:
a) oznacza drogę jednokierunkową
b) zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu
c) określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu
5.  Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a) powinien zawsze zatrzymać się, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd
b) jest uprzedzany o zwężonym odcinku jezdni
c) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka

B-31

6. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych może być ustawiony znak:
A-5 D-1 A-7
a) b) c)
7. Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zaliczamy:
a) dwa niezależnie działające od siebie hamulce
b) dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy
c) lewe lusterko wsteczne
8. Do kierowania motorowerem uprawnia:
a) karta rowerowa
b) karta motorowerowa
c) prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe)
9. Motorower jest to pojazd wyposażony w silnik spalinowy
a) o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 50 cm3
b) którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością nie przekraczającą 45 km/h
c) o współczynniku sprawności co najmniej 0,45
10. Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
a) tłumik wydechu
b) kierunkowskaz
c) światło "STOP"
11. Kierujący motorowerem powinien mieć włączone światła:
a) od 1 listopada do ostatniego dnia lutego
b) od zmierzchu do świtu
c) od świtu do zmierzchu
12. Jadąc w kolumnie motorowerów musisz pamiętać, ze:
a) liczba motorowerów w kolumnie nie może przekraczać 10
b) odległość między kolumnami motorowerów nie może być mniejsza od 200 m
c) ostatni motorower musi być wyposażony w dodatkowy trójkąt ostrzegawczy
13. Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi
a) w strefie zamieszkania 20 km/h
b) na terenie obszaru zabudowanego 60 km/h
c) na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów 30 km/h
14. Zatrzymanie pojazdu jest zabronione
a) na mostach
b) na skrzyżowaniach
c) na jezdni wzdłuż linii ciągłej
15. Kierującemu motorowerem zabrania się:
a) jazdy obok innego uczestnika ruchu
b) czepiania się innych pojazdów
c) gwałtownego hamowania
 16. Kierujący motorowerem (pojazd nr 1) na tym skrzyżowaniu
a) przejeżdża ostatni
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
17. Kierujący motorowerem (pojazd nr 1) na tym skrzyżowaniu
a) przejeżdża ostatni
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 4
c) przejeżdża jako pierwszy
18. W tej sytuacji kierujący motorowerem:
a) musi zachować szczególną ostrożność
b) ma pierwszeństwo przed pieszym
c) ustępuje pierwszeństwa pieszemu
19. W tej sytuacji kierujący motorowerem ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem:
a) 2
b) 3
c) 4
20. Który z kierujących zajął właściwy pas ruchu, przed przejazdem przez skrzyżowanie? 
a) 1
b) 2
c) 3
21. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:
a) przyciągnąć jej głowę do klatki piersiowej
b) ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu
c) ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej
22. Najwłaściwszym sposobem ułożenia przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:
a) ułożenie na brzuchu
b) ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu
c) ułożenie na boku
23.Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
a)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka
b) 3 wdmuchnięcia powietrza, potem 5 uciśnięć mostka
c) 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 20 uciśnięć mostka
24. Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:
a)bladość, niepokój, uczucie zimna
b)wolny lub przyspieszony oddech
c) szybkie, słabo wyczuwalne tętno
25. Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:
a)u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem
b) u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa
c) u wszystkich przytomnych ofiar wypadku
zobacz także: test nr 12, test nr 11test nr 8, test z eliminacji powiatowych


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06