Test z zasad i przepisów ruchu drogowego Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD etap powiatowy </b></font>

Test z zasad i przepisów ruchu drogowego
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
etap powiatowy 

1. Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko powinien:
a) zachować szczególną ostrożność i powoli przejść na drugą stronę
b) zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych
c) korzystać tylko z wyznaczonych przejść
2. Kierujący jest to osoba, która:
a) ma prawo jazdy
b) kieruje ruchem na skrzyżowaniu
c) kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów a także osoba, która prowadzi zorganizowaną grupę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie
3. Omijanie jest to:
a) przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody
b) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku
c) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku
 4. Zabrania się wyprzedzania:
a) z prawej strony innego uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo
b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
c) na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany
5.  Kierujący rowerem, korzystający z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych:
a) ma pierwszeństwo przed pieszymi
b) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ostrzegać pieszych dzwonkiem ostrzegawczym
c) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych idących taką drogą i ustępować im pierwszeństwa
6.  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) ciągnięcia za pojazdem osób na wrotkach, sankach, na nartach lub innych podobnych urządzeniach
b) jazdy za drugim rowerzystą lub motorowerzystą
c) jazdy bez hełmu ochronnego  
7. Kierującemu rowerem w wieku powyżej 10 lata zabrania się:
a) rozmowy w czasie jazdy  
b) przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku
c) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych  
8. Na przejeździe dla rowerzystów, rowerzyście zabrania się:
a) używania sygnału dźwiękowego  
b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny  
c) zmiany kierunku jazdy  
9. Kierujący w pierwszej kolejności stosuje się do:
a) sygnalizacji świetlnej i zasady pierwszeństwa przejazdu z prawej strony  
b) znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej  
c) poleceń i sygnałów dawanych przez policjanta
10. Odległość między kolumnami rowerów nie wyposażonych w silnik wynosi:
a)  200 m
b) 300 m
c) 400 m
11. Znak ten B-36 oznacza:
a) zakaz postoju pojazdu
b) zakaz zatrzymywania się
c) zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem wysadzenia lub zabrania pasażera
12. Znak D-3 oznacza:
a) wjazd na drogę jedną kierunkową
b) obowiązujący kierunek jazdy na wprost
c) nakaz jazdy na wprost
13. Przejeżdżanie linii ciągłej podłużnej na jezdni jest:
a) dozwolone w każdym miejscu
b) dozwolone z lewej strony
c) zabronione
14. Znak B-11 "Zakaz wjazdu wózków rowerowych" dotyczy również:
a) rowerów
b) motorowerów
c) wózków ręcznych
15. Który ze znaków oznacza nakaz jazdy w prawo za znakiem:
a) b) c)
 16. Kierujący pojazdem 1 opuści to skrzyżowanie jako:
a) pierwszy
b) drugi
c) trzeci
17. Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako:
a) trzeci
b) drugi
c) pierwszy
18. Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:
  a) 132
b) 213
c) 321
19.  Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu ustępuje pierwszeństwa dla pojazdu:
a) 3
b) przejeżdża pierwszy
c) 2
20. Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:
  a) 231
b) 123
c) 321
21. Czy każdy człowiek ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków?
a) tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
b) nie, gdyż za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna
c) nie, gdyż pomocy mogą udzielać jedynie osoby z wykształceniem medycznym
22. Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
a) gaszenie płonącej odzieży
b) unikanie chłodzenia oparzonej skóry
c) wezwanie do pomocy lekarza
23. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
a) wyłącznie gazę jałową
b) opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandażu
c) jodynę i gencjanę
24. Przy tamowaniu krwotoku stosuje się:
a) opatrunek uciskowy na ranę
b) ucisk poniżej miejsca krwawienia
c) owijanie bandażem
25. Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
a) namówić ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06