TEST DOTYCZĄCY RUCHU DROGOWEGO NR 12

TEST DOTYCZĄCY RUCHU DROGOWEGO NR 12

Magdalena Kuzia kl. III A 2002

1.Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:
a)w czasie od świtu do zmierzchu,
b)w czasie od zmierzchu do świtu na nie oświetlonych drogach,
c)podczas dużej mgły.
2.Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:
a) może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem,
b) może nastąpić za linią zatrzymania ale przed jezdnią drogi poprzecznej
c) powinno nastąpić przed sygnalizatorem - w razie braku inii zatrzymania
3. Kierujący samochodem osobowym może przewozić osoby w liczbie.
a) nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,
b) większej o jeden od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,
c) niezależnej od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,
4. Jeżeli zachodzi konieczność nagłego zatrzymania motoroweru, to należy:
a) natychmiast wcisnąć pedał hamulca roboczego,
b) najpierw wcisnąć sprzęgło a następnie rozpocząć hamowanie pulsacyjne,
c) wyłączyć silnik
5. Przez  cały rok światła mijania podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza powinien używać kierujący:
a) ciągnikiem rolniczym,

b)

samochodem osobowym,
c)  motorowerem
6. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:
a) przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
b) ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
c) ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej
7. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:
a) ułożenie na brzuchu,
b) ułożenie płasko na wznak na twardym podłożu,
c) ułożenie na boku
8. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha to należy:

a) 

udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie do efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta
b) natychmiast rozpocząć masarz serca i sztuczne oddychanie,
c) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc
9. Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyska przytomność i chce iść do domu, to należy:
a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
b) podać jej coś do picia i środki przeciw bólowe,
c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.
10. Do opatrzenia krwawiących ran należy użyć:
a) wyłącznie jałowej gazy
b) opatrunku uciskowego z gazy lub płótna oraz bandaża,
c) jodyny i gencjany
11.S-4Na  jednokierunkowej jezdni wielopasmowej sygnał ten:
a)zabrania wjazdu na każdy pas ruchu, niezależnie od tego nad którym z nich sygnalizator jest umieszczony
b) zabrania wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony
c) oznacza miejsce  częstych    wypadków    drogowych.
12.N-11Znak ten:
a) zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu
b) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu
c) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za linią.
13. A-19 Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)powinien spodziewać się lotniska,
b)może spodziewać się silnych bocznych podmuchów,
c) powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony.
14. N-12b Znak ten:
a)wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,
b) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
c) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu
15. S-1 Kierujący pojazdem widząc ten sygnał:
a)nie podejmuje żadnych czynności,
b)może ruszyć przekraczając linię zatrzymania,
c)powinien przygotować się do ruszenia
16.W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
c) nie może kontynuować jazdy
17. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
c) przejeżdża pierwszy
18. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
c) przejeżdża pierwszy
19. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4
c) przejeżdża ostatni
20. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1
a)nie musi zachować szczególnej ostrożności
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
c)przejeżdża pierwszy
21. W tej sytuacji kierujący pojazdem
a) powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem
b) może przejechać przed przejazdem bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
c) może nie upewniać się, że nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika
22. Na prostym odcinku drogi wielo pasowej zaleca się jechać
a) jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu
b) ciągle zmieniając pasy ruchu slalomem jeżeli istnieje tylko taka możliwość
c) nie zmieniając pasa ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych uczestników ruchu
23. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1
a)może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody
b)może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
24.Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:
a)powinien zatrzymać pojazd
b)może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
c)może nie zachowywać szczególnej ostrożności
25. W tej sytuacji mając bardzo ograniczoną widoczność kierujący pojazdem 1
a)powinien zachować szczególną ostrożność
b)nie powinien zapewniać sobie pomoc innej osoby
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06