TEST DOTYCZĄCY RUCHU DROGOWEGO NR 11

TEST DOTYCZĄCY RUCHU DROGOWEGO NR 11

Karolina Karaś kl. III E 2002

1. Znak ten ostrzega o:
a)miejscu, w którym jest znak zatrzymania się.
b)skrzyżowaniu w ruchu okrężnym.
c) miejscu, w którym można się zatrzymać.
2. Przedstawiony znak oznacza zakaz postoju:
a) w dni nieparzyste.
b) w pierwszej połowie miesiąca.
c)tylko w dni powszednie.
3. Ten znak ostrzega o:
a)rozpoczęciu się drogi podporządkowanej z lewej strony.
b) miejscu gdzie kończy się lewe pobocze.
c)zwężeniu strony z lewej strony.
4. D-4a Znak ten oznacza:
a)drogę do parkingu.
b)drogę dla wszystkich pojazdów. 
c)drogę bez przejazdu.
5. B-42 Znak ten oznacza:
a) zakaz postoju w dni powszednie.
b) koniec zakazu postoju.
c) uchylenie zakazów określonych znakami wyprzedzania, używania sygnałów lub przekraczania określonej znakami prędkości. 
6.Jaką dopuszczalną prędkość w strefie zamieszkania może mieć motorower:
a) 100 km/h.
b) 20 km/h.
c) 60 km/h.
7. Człowiek prowadzący pojazdem, który ma prawo jazdy kategorii "T" może się poruszać:
a) motocyklem.
b) samochodem osobowym
c) ciągnikiem rolniczym z przyczepką, pojazdem wolnobieżnym, motorowerem, rowerem, pojazd zaprzężony.
8. Który z pojazdów nie podlega rejestracji
a) rower
b) motorower
c) ciągnik
9. Na którym biegu motorower uzyskuje największe przyśpieszenie:
a) pierwszym.
b) drugim.
c) bezpośrednim.
10. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do
a) 45 km/h
b) 50 km/h
c) 60 km/h
11. Płonącą na człowieku odzież powinno się gasić przy użyciu:
a) piasku.
b) niepalnej tkaniny.
c) wody
12. Kto powinien decydować o przewiezieniu poszkodowanego:
a) przechodzień.
b) poszkodowany
c) lekarz
13. Jak się sprawdza przytomność:
a) metodą Holgen Ninsena.
b) zadanie prostego pytania.
c) robieniem sztucznego oddychania.
14. Przyczyną zaburzeń oddechu może być:
a) oziębienie ciała.
b) zamknięcie dróg oddechowych.
c) zmętnienie rogówki.
15. Aseptyka to:
a) niedopuszczanie do zakażenia.
b) dopuszczanie do zakażenia.
c) udrażnianiu dróg oddechowych.
16. Jadąc pojazdem po znajdujących się na jezdni torach tramwajowych należy w razie zbliżania się tramwaju:
a) zatrzymać się i czekać aż tramwaj odjedzie.
b) jechać dalej.
c) zjechać z torów
17. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest zabronione:
a)na obszarze zabudowanym
b)przy dużym ruchu
c)zawsze
18.Wjeżdżając w niebezpieczny zakręt należy:
a)przyspieszyć
b)jechać równomiernie
c)zmniejszyć prędkość pojazdu
19.Hamowanie na zakręcie jest:
a)zalecane
b)obojętne
c)niewskazane
20.Obowiązkowe zapinanie pasów nie dotyczy:
a)dzieci do lat 12
b)osób po 65 roku życia
c)kobiet w ciąży oraz z zaświadczeniem lekarskim
21.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2
c)przejeżdża ostatni
22.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu:
a)przejeżdża pierwszy
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 i 3
23.Kierujący pojazdem 1 na tym skrzyżowaniu:
a)przejeżdża ostatni
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
c)przejeżdża pierwszy
24.Kierujący pojazdem 4 na tym skrzyżowaniu:
a)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
c)przejeżdża ostatni
25.Kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
c)przejeżdża ostatni


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2001-06