Świetlica

Świetlica zapewnia opiekę uczniom po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, która prowadzi do umiejętności kierowania sobą. Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań.

Umiejętność współżycia w grupie ważna jest nie tylko w dzieciństwie, ale również ma wpływ na dorosłe życie.

Zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, poprawne wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.

ZAJĘCIA STAŁE:

  1. Zajęcia relaksacyjne
  2. Zajęcia artystyczne
  3. Rebusomania – zagadki, rebusy, krzyżówki
  4. Odrabianie lekcji
  5. Czytanie ze zrozumieniem
  6. Gry i zabawy integracyjne
  7. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym