TEST Z ZAKRESU KARTY MOTOROWEROWEJ WERSJA I 2006

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a

Inne testy BRD znajdziesz tutaj

1.Sygnał ten oznacza:
a)zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany bez gwałtownego hamowania,
b)że następnym wyświetlanym sygnałem będzie sygnał zielony,
c)zezwolenie na wjazd za sygnalizator pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.
2.Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, kierujący motorowerem:
a)jest ostrzegany o zwężeniu jezdni występującym po lewej stronie,
b)jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 100 m,
c)powinien spodziewać się zwężenia jezdni po przejechaniu odcinka o długości najmniej 100 m.
3.Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:
a)spowodowanego w szczególności stałym lub okresowym zawilgoceniem jezdni,
b)zaraz od miejsca ustawienia znaku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze,
c)na odcinku 3,5 km.
4.Znak ten:
a)oznacza drogę jednokierunkową,
b)zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu,
c)określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu.
5.Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)powinien zawsze zatrzymać się, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd,
b)jest uprzedzany o zwężonym odcinku jezdni,
c)może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka.
6.Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych może być ustawiony znak:
a)oznaczony literą a,
b)oznaczony literą b,
c)oznaczony literą c.
7.Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zaliczamy:
a)dwa niezależnie działające od siebie hamulce,
b)dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy,
c)lewe lusterko wsteczne.
8.Do kierowania motorowerem uprawnia:
a)karta rowerowa,
b)karta motorowerowa,
c)prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe.
9.Motorower jest to pojazd wyposażony w silnik spalinowy
a)o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 50 cm3,
b)którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością nie przekraczającą 45 km/h,
c)o współczynniku sprawności co najmniej 0,45.
10.Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
a)tłumik wydechu,
b)kierunkowskaz,
c)światło "STOP".
11.Kierujący motorowerem powinien mieć włączone światła:
a)od 1 listopada do ostatniego dnia lutego,
b)od zmierzchu do świtu,
c)od świtu do zmierzchu.
12.Jadąc w kolumnie motorowerów musisz pamiętać, że:
a)liczba motorowerów w kolumnie nie może przekraczać 10,
b)odległość między kolumnami motorowerów nie może być mniejsza od 200 m,
c)ostatni motorower musi być wyposażony w dodatkowy trójkąt ostrzegawczy.
13.Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:
a)w strefie zamieszkania 20 km/h,
b)na terenie obszaru zabudowanego 60 km/h,
c)na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów 30 km/h.
14.Zatrzymanie pojazdu jest zabronione:
a)na mostach,
b)na skrzyżowaniach,
c)na jezdni wzdłuż linii ciągłej.
15.Kierującemu motorowerem zabrania się:
a)jazdy obok innego uczestnika ruchu,
b)czepiania się innych pojazdów,
c)gwałtownego hamowania.
16.Kierujący motorowerem (pojazd nr 1) na tym skrzyżowaniu:
a)przejeżdża ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.
17.Kierujący motorowerem (pojazd nr 1) na tym skrzyżowaniu
a)przejeżdża ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 4,
c)przejeżdża jako pierwszy.
18.W tej sytuacji kierujący motorowerem:
a)musi zachować szczególną ostrożność,
b)ma pierwszeństwo przed pieszym,
c)ustępuje pierwszeństwa pieszemu.
19.W tej sytuacji kierujący motorowerem ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem:
a)2,
b)3,
c)4.
20.Który z kierujących zajął właściwy pas ruchu, przed przejazdem przez skrzyżowanie?
a)1,
b)2,
c)3.
21.Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:
a)przyciągnąć jej głowę do klatki piersiowej,
b)ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
c)ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.
22.Najwłaściwszym sposobem ułożenia przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:
a)ułożenie na brzuchu,
b)ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu,
c)ułożenie na boku.
23.Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
a)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
b)2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
c)1 wdmuchnięcie powietrza, potem 15 uciśnięć mostka.
24.Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:
a)bladość, niepokój, uczucie zimna,
b)wolny lub przyspieszony oddech,
c)szybkie, słabo wyczuwalne tętno.
25.Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:
a)u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem,
b)u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
c)u wszystkich przytomnych ofiar wypadku.

autor: Zbigniew Mroczkowski
aktualizacja treści: 30.03.2009


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.