TEST BRD 2003 - ZESTAW II

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 60 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 4 pytania twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Za rowerzystę uważa się:
a)osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej,
b)osobę prowadzącą rower,
c)osobę w wieku od 10 lat kierującą rowerem,
d),
e)..
2.Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)5,
b)10,
c)15,
d),
e)..
3.Jazda rowerem po chodniku jest:
a)zawsze zabroniona,
b)zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych,
c)dopuszczalna, gdy nie ma drogi (ścieżki) dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych jest większa niż 50 km/h,
d),
e)..
4.Gdy rowerzysta zbliżając się do skrzyżowania zobaczy na nim policjanta stojącego tyłem lub przodem to wie, że odpowiada to na sygnalizatorze świetlnym:
a)sygnałowi czerwonemu,
b)sygnałowi żółtemu,
c)sygnałowi zielonemu,
d),
e)..
5.Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego rower powinien być wyposażony w :
a)lusterko z lewej strony,
b)lampę ze światłem białym z przodu,
c)osłonę łańcucha,
d),
e)..
6.W tej sytuacji kierujący rowerem:
a)ustępują pierwszeństwa tylko pojazdowi 1,
b)ustępują pierwszeństwa pojazdom 1 i 2,
c)przejeżdżają pierwsi,
d)-,
e)-..
7.Wyprzedzany przez innego uczestnika ruchu rowerzysta:
a)może przyspieszyć,
b)ma obowiązek zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania,
c)zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie,
d)-,
e)-..
8.W przedstawionej sytuacji:
a)piesi (3 i 4) mają pierwszeństwo przed pojazdami,
b)piesi (3 i 4) nie mogą przechodzić przez jezdnię, gdyż nie ma przejścia,
c)pojazdy 1 i 2 mają pierwszeństwo przed pieszymi,
d)-,
e)-..
9.Jeżeli z przepisów, znaków, sygnałów i poleceń wynika różny sposób zachowania się, uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do nich w następującej kolejności:
a)polecenia, sygnały, przepisy, znaki,
b)polecenia, znaki, sygnały, przepisy,
c)polecenia, sygnały, znaki, przepisy,
d)-,
e)-..
10.Prawidłowa kolejność przejazdu pojazdów przez to skrzyżowanie to:
a)1,2,3,
b)3,1,2,
c)1,3,2,
d),
e)..
11.Przejeżdżając przez chodnik kierujący rowerem:
a)powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym,
b)może poruszać się z dowolną prędkością,
c)powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom upośledzonym,
d),
e)..
12.Prawidłowa kolejność przejazdu pojazdów przez to skrzyżowanie to:
a)1,2,3,
b)3,2,1,
c)3,1,2,
d),
e)..
13.Widząc ten znak umieszczony przed skrzyżowaniem, kierujący pojazdem:
a)nie może skręcić w prawo,
b)nie może zawrócić,
c)może skręcić w lewo,
d),
e)..
14.Kierujący pojazdem widząc ten znak powinien być przygotowanym do:
a)skrętu w prawo (skręcanie przed znakiem),
b)przejazdu z prawej strony znaku,
c)skrętu w prawo (skręcanie za znakiem),
d),
e)..
15.Kierujący zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego tym znakiem powinien:
a)przejechać pierwszy,
b)ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
c)ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z lewej strony,
d),
e)..
16.Przedstawiony znak zobowiązuje:
a)tylko do zatrzymania się,
b)tylko do ustąpienia pierwszeństwa,
c)do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu,
d),
e)..
17.Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
a)ocena obrażeń ofiar wypadku,
b)zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
c)wezwanie pogotowia ratunkowego i policji,
d),
e)..
18.Udzielając pierwszej pomocy poparzonemu, w oczekiwaniu na przybycie lekarza, należy:
a)polewać miejsce oparzone zimną wodą,
b)polewać miejsce oparzone wodą utlenioną,
c)polewać miejsce oparzone jakimkolwiek alkoholem,
d),
e)..
19.Osobę, u której podejrzewamy złamanie kręgosłupa należy:
a)wyprostować,
b)wyprostować i ułożyć na płaskiej powierzchni,
c)pozostawić w pozycji, w jakiej się ją zastało, do przybycia pogotowia,
d),
e)..
20.Przy podejrzeniu złamania kości kończyny należy:
a)unieruchomić złamaną kończynę,
b)podać środek przeciwbólowy,
c)zabandażować kończynę,
d),
e)..

autor:
aktualizacja treści: 03.10.2008


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.