TEST BRD 2003 - ZESTAW I

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Pieszemu zabrania się:
a)przebiegania przez jezdnię,
b)chodzenia po torowisku,
c)wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone.
2.Zabrania się:
a)ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły z wyjątkiem wojskowej lub policyjnej,
b)ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności,
c)prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
3.Dziecko w wieku:
a)do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
b)do lat 15 poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
c)do lat 7 może korzystać z drogi w strefie zamieszkania bez opieki osoby pełnoletniej.
4.Podczas jazdy rowerem:
a)można przewozić dziecko w wieku do 7 lat, pod warunkiem, że jest umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
b)zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
c)obydwie ręce muszą spoczywać na kierownicy.
5.W tej sytuacji:
a)pieszy powinien zatrzymać się,
b)kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzać,
c)pierwszeństwo ma pieszy.
6.Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy:
a)dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
b)co najmniej dwa skutecznie działające hamulce,
c)bagażnik.
7.Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)5,
b)10,
c)15.
8.W tej sytuacji:
a)pieszy może wkroczyć na przejście,
b)kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzać,
c)kierujący pojazdem 2 musi zachować szczególną ostrożność.
9.Przedstawiony na rysunku rowerzysta postępuje:
a)prawidłowo, gdyż zakaz prowadzenia rozmów przez telefon podczas jazdy dotyczy tylko kierujących samochodami,
b)prawidłowo, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy,
c)niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a)udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
b)natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
c)nie dotykać ofiary i szybko wezwać pomoc.
11.Kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c)przejeżdża ostatni.
12.Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:
a)wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
b)przygięcie głowy do mostka,
c)usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.
13.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)musi zachować szczególną ostrożność,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c)przejeżdża pierwszy.
14.Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak niepokój, dreszcze, bladość skóry, to należy:
a)okryć ofiarę kocem lub ciepłą odzieżą,
b)podać jej rozgrzewający płyn np. gorącą herbatę,
c)ułożyć w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne.
15.Prawidłowa kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie to:
a)321,
b)213,
c)231.
16.Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)powinien zwiększyć uwagę,
b)powinien być przygotowany do hamowania pojazdu, jeżeli widzi w pobliżu jezdni pieszych,
c)może nie zwracać uwagi na pieszych, których zachowanie wskazuje, że nie przestrzegają zasad ruchu drogowego.
17.Znak ten:
a)zabrania jazdy w lewo lub w prawo,
b)zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, potem w prawo,
c)zobowiązuje do jazdy w lewo lub w prawo.
18.Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,
b)może skręcić na najbliższym skrzyżowaniu w prawo,
c)jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną.
19.Widząc ten znak kierujący pojazdem:
a)nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania,
b)nie może zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu,
c)może skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
20.Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:
a)opatrunek uciskowy na ranę,
b)ucisk poniżej miejsca krwawienia,
c)uniesienie do góry zranionej kończyny.

autor:
aktualizacja treści: 21.10.2011


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.