XXXIX OGóLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ELIMINACJE. MARZEC 2016

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Rower to pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Może być wyposażony w napęd elektryczny. Szerokość roweru nie może przekraczać:
a)0,9 m,
b)1 m,
c)1,2 m.
2.Kierujący rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem są obowiązani poruszać się po:
a)chodniku,
b)jezdni,
c)poboczu, jeżeli nie utrudni poruszania się pieszych.
3.Odstęp od wyprzedzanego roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych nie może być mniejszy niż:
a)0,5 m,
b)1 m,
c)1,5 m.
4.Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a)5,
b)10,
c)15.
5.Długość zespołu 2 pojazdów: roweru i przyczepy nie może przekraczać:
a)4 m,
b)3 m,
c)2 m.
6.Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła:
a)16 lat,
b)17 lat,
c)18 lat.
7.Wózek rowerowy jest to pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Szerokość jego jest większa niż:
a)1,2 m,
b)1 m,
c)0,9 m.
8.Odległość między kolumnami wózków rowerowych nie może być mniejsza niż:
a)100 m,
b)200 m,
c)500 m.
9.Kierujący rowerem może wyprzedzać z prawej strony:
a)inne rowery,
b)powoli jadące pojazdy za wyjątkiem rowerów,
c)zawsze.
10.Jazda po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru jest:
a)zawsze zabroniona,
b)zawsze dozwolona,
c)dopuszczalna, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
11.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b)pada deszcz,
c)brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
12.Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:
a)policjant ruchu drogowego,
b)nauczyciel zajęć technicznych,
c)dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej.
13.Który znak zabrania wjazdu?
a),
b),
c).
14.Który znak uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu?
a),
b),
c).
15.Wykonując manewr skrętu w lewo, kierujący rowerem jest obowiązany:
a)zejść z roweru,
b)ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost z kierunku przeciwnego,
c)dać sygnał dzwonkiem.
16.Kierujący rowerem widząc ten znak wie, że:
a)skręcanie w lewo jest dozwolone tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności,
b)na najbliższym skrzyżowaniu zawracanie jest dozwolone,
c)zawracanie na najbliższym skrzyżowaniu jest zabronione.
17.Za tym znakiem kierujący rowerem nie może jechać:
a)tylko po jezdni,
b)tylko po poboczu,
c)po jezdni i poboczu.
18.Za tym znakiem rowerzysta:
a)nie może wyprzedzić rowerzysty,
b)nie może wyprzedzić kolumny pieszych,
c)może wyprzedzić rowerzystę.
19.Wyprzedzany rowerzysta:
a)może przyspieszać,
b)zawsze musi się zatrzymać, aby ułatwić wyprzedzanie,
c)jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby zatrzymać się w celu ułatwienia przejazdu.
20.Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy między innymi:
a)dwa skutecznie działające hamulce, z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,
b)co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o przeraźliwym dźwięku,
c)co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, które może być migające.
21.Kiedy dwunastoletni rowerzysta może jechać po chodniku?
a)nigdy,
b)gdy opiekuje się dzieckiem ośmioletnim jadącym na rowerze,
c)gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (między innymi silny wiatr).
22.Za pieszego uważa się:
a)osobę jadącą po chodniku na deskorolce,
b)osobę w wieku 13 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej,
c)policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu.
23.Ten znak zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się:
a)przed znakiem,
b)tuż za znakiem,
c)w takim miejscu, aby widzieć co się dzieje na drodze, do której dojeżdża.
24.Pieszy:
a)w strefie zamieszkania, może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
b)w wieku tylko do 12 lat poza terenem zabudowania po zmierzchu, zobowiązany jest nosić elementy odblaskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
c)idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany korzystać tylko z prawej strony jezdni.
25.Pieszy przechodząc przez drogę DWUJEZDNIOWĄ na obszarze zabudowanym:
a)może korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych,
b)może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 m,
c)może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania środków bezpieczeństwa.

autor:
aktualizacja treści: 30.03.2016


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.