FINAŁ XXXVIII OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. WŁOSZCZOWA, 10 - 12. 06. 2015 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Możesz zdobyć 25 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Znak poziomy "linia podwójna ciągła":
a)oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b)rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych,
c)bezwzględnie zabrania wyprzedzania.
2.Motorower może być napędzany:
a)silnikiem spalinowym o pojemności 45 cm sześciennych,
b)silnikiem elektrycznym o mocy 5 kW,
c)silnikiem spalinowym o pojemności powyżej 50 cm sześciennych.
3.Motorowerzysta wyprzedzając w nocy kolumnę pieszych zobaczył światło czerwone i 4 światła białe z lewej strony tej kolumny. Długość tej kolumny może mieć:
a)mniej niż 20 m,
b)więcej niż 20 m i maksymalnie 40 m,
c)od 40 m do 55 m.
4.Do których z wymienionych niżej znaków może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności) kierujący motorowerem przewożący osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej?
a)wszystkich,
b)tylko 2.,
c)1. i 3.
5.Po tej drodze po zmierzchu będzie szedł dziadek i czternastoletni wnuczek. Kto z nich musi mieć elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu?
a)nikt,
b)dziadek,
c)tylko wnuczek (obowiązek ten dotyczy tylko dzieci do lat 15).
6.Czy czternastoletni motorowerzysta może przewozić na motorowerze drugą osobę?
a)tak,
b)tak, ale tylko osobę młodszą od siebie,
c)nie, ponieważ drugą osobę można przewozić po ukończeniu 17 lat.
7.Piesi w wieku do lat 10-ciu mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod opieką co najmniej:
a)dwóch osób pełnoletnich,
b)czterech osób pełnoletnich,
c)jednej osoby pełnoletniej.
8.Jakie są maksymalne wymiary roweru?
a)szerokość - 85 cm, długość - 2 m, wysokość - 1,5 m,
b)szerokość - 90 cm, długość - 4 m, wysokość - 2,5 m,
c)szerokość - 90 cm, długość - 4 m, wysokość - 2 m.
9.Które z wymienionych kolumn pieszych mogą poruszać się w czasie mgły?
a)wojskowe lub policyjne,
b)harcerskie,
c)obie odpowiedzi są poprawne.
10.Do którego znaku i sygnału świetlnego (zielone światło) musi zastosować się motorowerzysta?
a)do żadnego (musi zastosować się tylko do sygnału świetlnego),
b)do 1. i do 2.,
c)tylko do 3.
11.Wyprzedzany motorowerzysta nie może zwiększać prędkości z wyjątkiem, gdy jest wyprzedzany przez:
a)motorower,
b)czterokołowiec na drodze jednokierunkowej,
c)rower z prawej strony, w sytuacji gdy motorowerzysta jechał powoli.
12.Po drodze bez pobocza i chodnika idzie pieszy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Podczas wymijania z motorowerzystą:
a)motorowerzysta nie musi zmieniać toru jazdy, ponieważ pieszy jest obowiązany ustąpić mu pierwszeństwa (pieszy powinien zejść z jezdni na bok),
b)motorowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i jechać środkiem jezdni,
c)pieszy musi iść po lewej stronie drogi i ma pierwszeństwo przed motorowerzystą.
13.Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru należy:
a)dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu,
b)jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej,
c)jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej.
14.Przedstawiona obok tabliczka (T - 6a):
a)może być umieszczona łącznie ze znakiem D-1 (droga z pierwszeństwem),
b)jmoże być umieszczona łącznie ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa),
c)może być umieszczona na drodze jako samodzielny znak drogowy.
15.W tej sytuacji (oba pojazdy jadą obok siebie):
a)motorowerzysta jedzie zgodnie z przepisami,
b)rowerzysta narusza przepisy ruchu drogowego,
c)motorowerzysta i rowerzysta będą jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, jeżeli zamienią się miejscami.
16.Kiedy kierujący motocyklem podczas jazdy nie musi mieć kasku ochronnego?
a)jeżeli motocykl jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa,
b)podczas przewożenia dziecka do lat 7 w strefie zamieszkania,
c)podczas jazdy po drodze dojazdowej do posesji.
17.Jakie znaki powieszone są na tych słupkach (na tym skrzyżowaniu nie ma przejazdu dla rowerzystów)?
a)przejście dla pieszych, ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem,
b)przejście dla pieszych, ustąp pierwszeństwa, koniec drogi z pierwszeństwem,
c)trudno dokładnie określić jakie to są znaki.
18.Czterokołowiec lekki może mieć masę własną:
a)400 kg,
b)330 kg,
c)450 kg.
19.Gdzie nie ma konieczności ustawiania tego znaku przed wypukłościami na jezdni zastosowanymi w celu spowolnienia ruchu pojazdów?
a)w strefie zamieszkania,
b)we wszystkich strefach ruchu,
c)na obszarze zabudowanym, w miejscach, gdzie ograniczono prędkość jazdy do 40 km/h.
20.Kolumna motorowerzystów stoi już 2 minuty przed zamkniętym przejazdem kolejowym. Który motorowerzysta nie może wyłączyć świateł w motorowerze?
a)pierwszy i ostatni,
b)żaden,
c)pierwszy, dwaj środkowi i ostatni.
21.Świateł przeciwmgłowych można używać:
a)tylko podczas mgły ograniczającej widoczność na odległość mniejszą niż 50 m,
b)na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,
c)na krętej drodze tylko w czasie gęstej mgły.
22.W której sytuacji nie można zawrócić (strzałki zielone w lewo na sygnalizatorach)?
a)2.,
b)tylko 1.,
c)1. i 3.
23.Do kierowania motorowerem uprawnia:
a)karta rowerowa i prawo jazdy kategorii AM po ukończeniu 14 lat,
b)karta woźnicy i prawo jazdy kategorii AM po ukończeniu 15 lat,
c)prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T po ukończeniu 16 lat.
24.Kierującemu motorowerem zabrania się:
a)zatrzymania pojazdu w miejscu utrudniającym wyjazd z bramy,
b)postoju pojazdu w miejscu utrudniającym wyjazd z bramy,
c)obie odpowiedzi są prawidłowe.
25.Kartę rowerową chce zdobyć uczeń drugiej klasy gimnazjum. W tej sytuacji:
a)egzamin może zdać u nauczyciela tej szkoły prowadzącego zajęcia związane z wychowaniem komunikacyjnym, kartę wyda nieodpłatnie dyrektor tego gimnazjum,
b)egzamin może zdać u nauczyciela tej szkoły prowadzącego zajęcia związane z wychowaniem komunikacyjnym, kartę wyda nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszczał ten uczeń,
c)kartę rowerową wyda nieodpłatnie dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

autor:
aktualizacja treści: 12.07.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.