ELIMINACJE GMINNE - TRZCIŃSKO ZDRóJ, 24.04.2015

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Za tym znakiem rozpoczyna się:
a)obszar zabudowany,
b)miejscowość o nazwie Trzcińsko Zdrój,
c)strefa zamieszkania.
2.Obok jakiego znaku przejeżdża rowerzysta i jak powinien się zachować?
a)stopu - może przejechać przez skrzyżowanie bez zatrzymania się, lecz musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim jadącym drogą poprzeczną,
b)droga z pierwszeństwem - ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu,
c)ustąp pierwszeństwa - na najbliższym skrzyżowaniu musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim jadącym drogą poprzeczną.
3.Te dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat jadące po chodniku pod opieką osób dorosłych zaliczamy do:
a)pieszych,
b)rowerzystów,
c)kierowców.
4.W tej sytuacji samochody widoczne na wprost:
a)są na drodze z pierwszeństwem,
b)będą skręcać w prawo,
c)będą skręcać w lewo.
5.W tej sytuacji (dzieci w wieku poniżej sześciu lat są pod opieką osoby dorosłej):
a)tylko dziecko jadące po przejeździe dla rowerzystów postępuje zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
b)dzieci powinny jechać po przejściu dla pieszych,
c)dzieci są obowiązane zejść z rowerów i prowadzić je po przejściu dla pieszych.
6.Obok jakiego znaku przejeżdża rowerzysta i jak powinien się zachować?
a)stopu - nie może przejechać przez skrzyżowanie bez zatrzymania się i musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim jadącym drogą poprzeczną,
b)droga z pierwszeństwem - ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu,
c)ustąp pierwszeństwa - na najbliższym skrzyżowaniu musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim jadącym drogą poprzeczną.
7.Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy między innymi:
a)dwa skutecznie działające hamulce, z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,
b)co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o przeraźliwym dźwięku,
c)co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, które może być migające.
8.W tej sytuacji:
a)dzieci idące po jezdni muszą ustępować pierwszeństwa rowerzystom,
b)dzieci mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed rowerzystami,
c)rowerzyści nie mogą przekraczać prędkości 10 km/h.
9.W której sytuacji rowerzyści jadą zgodnie z przepisami ruchu drogowego?
a)we wszystkich,
b)tylko w 3.,
c)w 2. i 3.
10.Rowerzysta za tym znakiem może jechać z dopuszczalną prędkością:
a)5 km/h (średnia prędkość pieszego),
b)20 km/h,
c)25 km/h.
11.W tej sytuacji rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym,
b)może przejechać na drogę rowerową po przejechaniu samochodu osobowego,
c)musi przeprowadzić rower na drogę dla rowerów i tam może jechać na rowerze.
12.W tej sytuacji:
a)wszyscy uczestnicy postępują zgodnie z przepisami,
b)po przejściu dla pieszych nie wolno przeprowadzać rowerów,
c)chłopcy powinni przejechać na rowerach po powierzchni jezdni między linią zatrzymania a przejściem dla pieszych.
13.W której sytuacji rowerzysta w białej koszulce zachował się zgodnie z przepisami?
a)1,
b)2,
c)3.
14.Ten rowerzysta jedzie po chodniku zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jaką szerokość ma ten chodnik?
a)co najmniej 1 m,
b)1,5 m,
c)co najmniej 2 m.
15.Kto w tej sytuacji naruszył przepisy?
a)wszyscy,
b)tylko rowerzysta w niebieskiej koszulce,
c)prowadzący rowery po chodnika i rowerzysta w niebieskiej koszulce.
16.Kiedy dwunastoletni rowerzysta może jechać po chodniku?
a)nigdy,
b)gdy opiekuje się dzieckiem ośmioletnim jadącym na rowerze,
c)gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (między innymi silny wiatr).
17.Który z rowerzystów w tej sytuacji pojechał nieprawidłowo?
a)w białej koszulce (wyjechał z posesji i skręcił w lewo),
b)w czerwonej koszulce (skręca w lewo),
c)w niebieskiej koszulce (jedzie prosto).
18.Rowerzysta jest obowiązany stosować się w pierwszej kolejności do:
a)znaków drogowych,
b)sygnałów świetlnych,
c)poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
19.Miejsce przed przejściem dla pieszych (z narysowanym rowerem) to:
a)śluza dla rowerów,
b)pas ruchu dla rowerów,
c)droga dla rowerów.
20.W tej sytuacji te sześcioletnie dzieci:
a)nie mogą iść po jezdni - obok jest chodnik,
b)pmogą poruszać się bez opieki osób powyżej 10 lat tylko do tego znaku (po minięciu tego znaku muszą przejść na chodnik i muszą mieć opiekę osób powyżej 10 lat),
c)mogą poruszać się po jezdni tylko pod opieką osoby dorosłej.

autor: Grafika - Robert Górski. Zdjęcia i treść pytań - Marian Karbownik
aktualizacja treści: 12.07.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.