FINAŁ XXXVIII OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. WŁOSZCZOWA, 10 - 12. 06. 2015 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Możesz zdobyć 10 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Podaj kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
a)4 - 3 - 1 - 2,
b)1 - 2 - 3 - 4,
c)1 - 2 - 4 - 3.
2.W tej sytuacji motorowerzysta:
a)przejeżdża ostatni,
b)ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
c)przejeżdża pierwszy.
3.W tej sytuacji (tylko motorowerzysta jest na drodze podporządkowanej):
a)pojazd 1 przejedzie pierwszy,
b)kolejność przejazdu to: 4 - 1 - 3 - 2,
c)pojazd 3 przejedzie równocześnie z pojazdem 4.
4.Motorowerzysta 1:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
b)przejeżdża ostatni,
c)przejeżdża pierwszy.
5.Podaj kolejność przejazdu:
a)1 - 2 - 3,
b)3 - 2 - 1,
c)2 - 3 i po zmianie sygnału przez policjanta pojedzie pojazd 1.
6.W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)musi czekać na zmianę światła na zielone,
c)przejedzie jako trzeci.
7.Podaj kolejność przejazdu (wszystkie pojazdy mają zielone światło):
a)1 - 2 i 4 - 3,
b)2 i 4 - 3 - 1,
c)2 i 4 - 1 - 3.
8.Który z motorowerzystów najwcześniej opuści to skrzyżowanie?
a)1,
b)2,
c)4.
9.Który pojazd przejedzie ostatni?
a)1,
b)2,
c)3.
10.Podaj kolejność przejazdu:
a)1 - 2 - 3,
b)3 - 2 i 1,
c)2 i 1 - 3.

autor:
aktualizacja treści: 11.07.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.