FINAŁ XXXVIII OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. WŁOSZCZOWA, 8-10.06.2015 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Możesz zdobyć 20 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Po przejechaniu za te znaki rowerzysta:
a)nie może przekraczać prędkości 10 km/h i ma wszędzie pierwszeństwo przed pieszymi,
b)musi jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni i ustępować pieszym na przejściu dla pieszych,
c)w pierwszej napotkanej strefie zamieszkania może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pieszymi.
2.Kogo z wymienionych osób nie zaliczamy do pieszych
a)siedmioletniego dziecka jadącego na rowerze po chodniku pod opieką osoby pełnoletniej,
b)dwunastolatka prowadzącego po poboczu rower z zerwanym łańcuchem,
c)sześcioletniego dziecka przewożonego na rowerze w siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3.Za tym znakiem rowerzysta:
a)może na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo,
b)ma pierwszeństwo przed czterokołowcem nadjeżdżającym z prawej strony,
c)ustępuje pierwszeństwa motorowerzyście nadjeżdżającemu z prawej strony.
4.Na tym zdjęciu widać dwie kolumny poruszające się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wynika stąd, że:
a)kolumna idąca po lewej stronie jezdni składa się z dzieci do lat dziesięciu,
b)odległość między kolumnami wynosi 90 m,
c)długość drugiej kolumnie może mieć 55 m.
5.Przechodzić przez torowisko wyodrębnione z jezdni można poza miejscem do tego przeznaczonym, gdy:
a)do wyznaczonego przejścia jest więcej niż 100 m,
b)nie jedzie tramwaj,
c)na tej drodze zamknięto ruch pojazdów.
6.Za tym znakiem:
a)ruch rowerow i wózków ręcznych odbywa się na całej powierzchni jezdni,
b)nie wolno wjechać rowerem i wózkiem ręcznym,
c)nie wolno wjechać wózkiem rowerowym i rowerem.
7.Dziadek z dwunastoletnim wnuczkiem będą szli po tej drodze (nie ma chodnika i pobocza) po zmierzchu. W tej sytuacji elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu musi musi mieć:
a)wnuczek i dziadek,
b)tylko dziadek,
c)tylko wnuczek (obowiązek ten dotyczy tylko dzieci do lat piętnastu).
8.Kierujący rowerem może wyprzedzać wolno jadące pojazdy z ich prawej strony, jeżeli jest to:
a)rower,
b)czterokołowiec lekki,
c)tandem (rower dla dwóch osób).
9.W której sytuacji rowerzyści jadą niezgodnie z przepisami ruchu drogowego?
a)we wszystkich,
b)tylko w 1.,
c)w 1. i 2.
10.Za tym znakiem rowerzysta nie może:
a)skręcić w lewo,
b)skręcić w prawo,
c)jechać na wprost.
11.Kierującemu rowerem zabrania się zatrzymania pojazdu:
a)w odległości 5 m od przejścia dla pieszych na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
b)na pasie dla rowerów,
c)w śluzie rowerowej.
12.W tej sytuacji piesi:
a)mogą iść po jezdni obok siebie,
b)powinni iść po prawej stronie drogi,
c)idą prawidłowo (ustępują miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi).
13.Rowerzysta może jechać po jezdni, jeżeli nie utrudni poruszania się innym uczestnikom ruchu obok:
a)rowerzysty,
b)motorowerzysty,
c)obie odpowiedzi są prawidłowe.
14.W tej sytuacji rowerzysta:
a)musi przeprowadzić rower na drogę dla rowerów i tam może jechać na rowerze osobowym,
b)może przejechać na drogę rowerową gdy przejedzie samochód osobowy,
c)ma pierwszeństwo przed samochodem.
15.Ten biały pasek na oponie to odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, który może być umieszczony:
a)na obu bokach opony,
b)tylko na lewej stronie opony,
c)tylko na prawej stronie opony.
16.Na początku ulicy jest znak z tabliczką oznaczony cyfrą 1. Który z trzech znaków z tabliczkami znajduje się z drugiej strony tej ulicy?
a)1,
b)2,
c)3.
17.Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W i zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż:
a)48 V,
b)24 V,
c)12 V.
18.Kto w tej sytuacji nie naruszył przepisy ruchu drogowego?
a)prowadzący rowery po chodniku i rowerzysta w czerwonej koszulce,
b)tylko rowerzysta w niebieskiej koszulce,
c)wszyscy.
19.Kierujący rowerem, korzystający z drogi dla rowerów i pieszych:
a)ma pierwszeństwo przed pieszymi,
b)jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszego idącego taką drogą i ustępować mu pierwszeństwa,
c)ma zakaz wyprzedzania pieszych na takiej drodze.
20.Znak poziomy "linia podwójna ciągła":
a)oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b)wyznacza krawędź jezdni,
c)rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

autor:
aktualizacja treści: 11.07.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.