FINAŁ XXXVIII OGóLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. WŁOSZCZOWA, 8 – 10. 06. 2015 R.

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwi±zania test jednokrotnego wyboru składaj±cy się z 10 pytań. Możesz zdobyć 10 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naci¶nij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odno¶nika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wył±cznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Podaj kolejno¶ć przejazdu przez to skrzyżowanie:
a)1 – 2 – 3,
b)3 i 2 – 1,
c)2 – 1 – 3.
2.W tej sytuacji rowerzysta:
a)przejeżdża pierwszy,
b)przejeżdża ostatni,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.
3.Który pojazd opu¶ci to skrzyżowanie jako ostatni?
a)3,
b)2,
c)1.
4.Który pojazd opu¶ci to skrzyżowanie jako pierwszy (policjant stoi przodem do pojazdu 2)?
a)1,
b)2,
c)3.
5.Podaj kolejno¶ć przejazdu przez to skrzyżowanie (wszystkie pojazdy maj± zielone ¶wiatło):
a)3 i 2 – 1,
b)1 – 3 i 2,
c)3 – 1 – 2.
6.W tej sytuacji rowerzysta:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
7.Podaj kolejno¶ć przejazdu przez to skrzyżowanie:
a)3 – 4 – 2 – 1,
b)4 i 2 – 3 – 1,
c)3 – 1 – 4 – 2.
8.Który pojazd opu¶ci to skrzyżowanie jako drugi?
a)1,
b)2,
c)3.
9.Podaj kolejno¶ć przejazdu przez to skrzyżowanie (pojazd uprzywilejowany z numerem 3):
a)3 – 2 – 1 – 4,
b)2 – 1 – 4 – 3,
c)3 – 1 – 2 – 4.
10.W tej sytuacji rowerzysta (wszystkie pojazdy maj± zielone ¶wiatło):
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa tramwajom,
c)przejeżdża ostatni.

autor:
aktualizacja tre¶ci: 10.07.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.