XXXVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BWRD. ELIMINACJE KLASOWE

Wyniki w sieci Pokaż wyniki

Strona serwisu Gimnazjum w Radziłowie

Masz do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. Możesz zdobyć 35 pkt. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi naciśnij przycisk "Do oceny". Możesz zobaczyć dotychczasowe wyniki poprzez wybranie odnośnika "Wyniki w Sieci". Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 1 pytanie twój wynik zanotowany zostanie w bazie.
Panel sterowania dotyczy wyłącznie autora testu.

Imię Nazwisko   Panel sterowania Panel
a
1.Pieszy idący:
a)po poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
b)po poboczu jest obowiązany iść prawą stroną drogi,
c)po jezdni jest obowiązany iść prawą stroną drogi.
2.Obowiązany używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy:
a)tylko dzieci do 15 lat poruszających się po drodze po zmierzchu,
b)wszystkich pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu,
c)wszystkich pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
3.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
b)posiada prawo jazdy kategorii AM,
c)pobocze nie nadaje się do jazdy.
4.Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a)posiada kartę rowerową i nie ma ukończonych 17 lat,
b)po jezdni jeżdżą samochody ciężarowe,
c)opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
5.Pieszemu zabrania się:
a)przekraczania jezdni poza przejściami dla pieszych,
b)wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
c)poruszania się w czasie mgły.
6.Rowerzyście:
a)zabrania się jazdy po jezdni obok innego rowerzysty w każdym przypadku,
b)zabrania się jazdy po jezdni obok motorowerzysty w każdym przypadku,
c)zezwala się na jazdę po jezdni obok innego rowerzysty pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu.
7.Rowerzyście zabrania się zawracania:
a)na moście,
b)na skrzyżowaniu,
c)we wszystjich wymienionych wyżej miejscach.
8.Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej:
a)10 lat,
b)17 lat,
c)18 lat.
9.Oświetlenie pozycyjne roweru:
a)tylne nie może być migające,
b)przednie nie może być migające,
c)może być zdemontowane jeżeli nie ma obowiązku jego użycia.
10.Rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon:
a)nie popełnia wykroczenia, gdy drugą rękę trzyma na kierownicy,
b)popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę,
c)musi zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość jazdy.
11.Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerów musisz pamiętać, że odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż:
a)500 metrów,
b)200 metrów,
c)150 metrów.
12.Znak ten:
a)uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
b)wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
c)wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu.
13.Znak ten zabrania ruchu:
a)wszystkich rowerów,
b)rowerów wielośladowych,
c)tylko wózków rowerowych.
14.Przedstawiony znak dotyczy:
a)tylko rowerów jednośladowych,
b)rowerów jednośladowych,
c)tylko rowerów wielośladowych.
15.Widząc taki znak rowerzysta:
a)nie może skręcić w lewo na odcinku miedzy znakiem a skrzyżowaniem, po to by wjechać na podwórze,
b)nie może skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, ale może zawracać,
c)nie może zawracać i skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
16.Ten znak:
a)nakazuje przepuścić tylko pojazdy silnikowe i motorowerzystów,
b)ostrzega o drodze z pierwszeństwem przejazdu,
c)ostrzega o drodze podporządkowanej.
17.W tej sytuacji
a)kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzi pojazdu 2,
b)kierujący pojazdem 2 powinien się bewzględnie zatrzymać przed wykonaniem manewru skrętu w lewo,
c)kierujący pojazdem 1 powinien zachować szczególną ostrożność.
18.W tej sytuacji rowerzysta popełnia wykroczenie, gdyż:
a)przejeżdża w poprzek pasów,
b)nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu,
c)przejeżdża wzdłuż pasów.
19.Przechodzenie poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest zabronione:
a)na drodze dwujezdniowej,
b)na drodze jednojezdniowej,
c)na skrzyżowaniu.
20.Część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi to:
a)śluza dla rowerów,
b)pas ruchu dla rowerów,
c)droga dla rowerów.
21.Zabrania się rowerzyście wjazdu na:
a)most, przez który nie przebiega droga wydzielona dla rowerów,
b)chodnik,
c)drogę ekspresową.
22.Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy:
a)z ich prawej strony,
b)tylko z ich lewej strony,
c)tylko z ich prawej strony.
23.Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
a)wymijania,
b)omijania,
c)wyprzedzania.
24.Kierującemu motorowerem zabrania się:
a)wyprzedzania pojazdów samochodowych,
b)wjeżdża na skrzyżowanie, jeżli na skrzyzowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
c)jazdy po poboczu.
25.Kierujący rowerem podczas wymijania powinien:
a)zawsze zjechać na prawo,
b)zachować bezpieczny odstęp,
c)zawsze zatrzymać się.
26.W przedstawionej sytuacji:
a)rowerzysta 1 ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 3,
b)pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi szynowemu 2,
c)pojazd szynowy 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą 1.
27.Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a)przejeżdża pierwszy,
b)ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
c)ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 4.
28.Na tym skrzyżowaniu dróg kierujący rowerem (1):
a)ustępuje pierwszeństwo pojazdowi uprzywilejowanemu (4) i pojazdowi 2,
b)ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
c)ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.
29.W przedstawionej sytuacji jako drugi pojedzie:
a)pojazd A,
b)pojazd B,
c)pojazd C.
30.Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a)ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 1,
b)ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
c)przejeżdża ostatni.
31.Prawidłowa kolejność przejazdu, to:
a)B, A i C,
b)A, B, C,
c)B, A, C.
32.W przedstawionej sytuacji:
a)rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
b)rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
c)rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 1 i nr 2, ponieważ włącza się do ruchu.
33.W przedstawionej sytuacji:
a)jako pierwszy przejeżdża pojazd B,
b)jako ostatni przejeżdża rowerzysta (A),
c)jako drugi przejeżdża pojazd C.
34.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.
35.W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako:
a)pierwszy,
b)drugi,
c)trzeci.

autor: (opracowanie Zbigniew Mroczkowski)
aktualizacja treści: 08.04.2015


obsługa internetowa testu: Zbigniew Mroczkowski, Radziłów 2003-15. Ostatnia modyfikacja 17 maja 2015 r.